Aşı Çalışmalarına Yakın Bakış

Sanofi yeni bir aşı üretmeye karar verdiğinde tek bir basit soruya cevap aramaktadır: Aşı kendisinden beklenileni yapabilecek mi? Diğer bir deyişle bu yeni aşı en çok ihtiyaç duyan kişilere uygulandığında bilim insanlarının belirlediği spesifik hedeflere ulaşabileceğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Aynı durum COVID-19 dahil tüm yeni aşılar için geçerlidir.

Sanofi Aşılar

Sanofi’nin aşı alanında lider iş birimi Sanofi Aşı İş Birimi, dünyada sadece insan aşılarına odaklanmış en büyük şirket durumundadır. Sanofi Aşı İş Birimi olarak, hiç kimsenin aşıyla korunabilir hastalıklardan zarar görmediği bir dünya vizyonuyla, güvenli ve etkili aşılar üretiyoruz. Sanofi Aşı İş Birimi'nin dünya genelindeki mevcut aşı portföyü, çocuk felci, kolera, dang humması, boğmaca, Japon ensefaliti, difteri, sarı humma, tifo, mevsimsel grip, hemophilus influenza tip b, hepatit A ve B, meningokok enfeksiyonları, tetanoz ve kuduz gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

Aşı nedir?

Aşılar, bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma sağlayan biyolojik ürünlerdir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların olumsuz sonuçlarından koruyabilmek için sağlıklı ve risk altındaki kişilere uygulanır. 1

Vücut bu şekilde kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Aşılanmış kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. 2

Aşı ne işe yarar?

Temiz su dışında, hiçbir uygulama, ölümlerin azaltılmasında aşılar kadar büyük bir etkiye sahip değildir. 3

Aşılar sadece hastalıkları önlemez. Bununla beraber hastalıkların yol açtığı komplikasyonları, hastaneye yatışları, hastalıklara bağlı meydana gelen sekelleri, ko-enfeksiyonları da engeller. 

Aşı sadece aşılanan bireyi korumaz. Toplum içinde bulaşın engellenmesine, toplumda enfeksiyon hastalıklarının yayılmasının engellenmesine de yarar. Bu nedenle aşıyı sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Toplumda yüksek aşılanma oranlarının yakalanması ile aşılanmayan kişiler de enfeksiyonlara karşı korunur.

Referanslar

  • 1 Birinci Basamak Sağlık Çalışanları için Aşı Rehberi 2018, Türk Tabipler Birliği Yayınları, 2018
  • 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Portalı
  • 3 Andre FE et al. Bulletin of the World Health Organization: Vaccination greatly reduces disease, disability, death and inequity worldwide. https://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/ adresinden 17.01.2020 tarihinde ulaşılmıştır.

MAT-TR-2001559
2020-12-11T00:00:00+08:00