Sağlık Hizmetlerine Erişim

Sağlık Hizmetlerine Erişim

Sanofi Türkiye Ar-Ge Yatırımları

1. Ar-Ge Yatırımları

Sürdürülebilir kalkınmanın temel gerekliliklerinden olan Ar-Ge Yatırımları, hastalar, sağlık çalışanları ve yatırımcılar gibi paydaşlarımız için tercih edilen iyi ve kaliteli ürünler üretmek, Sanofi Türkiye’nin her sektördeki pozisyonunu iyileştirmek, rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak ve ileri teknolojiyi Türkiye’ye getirerek ürün sürekliliğini sağlamak amacıyla öncelikli kabul edilmektedir. 
Sağlığın sürekliliği

2. Sağlığın Sürekliliği

Sağlığın Sürekliliği yönetim yaklaşımının amacı, Sanofi Türkiye olarak toplumun her kesiminin sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli ürün ve hizmetleri sağlamaktır.