Kurumsal vatandaş olma bilinci ile tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızı iş stratejilerimize dahil ediyor, projelerimizi paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda önceliklendiriyoruz.

Sanofi Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizi, etik ve şeffaf yönetim üzerine yapılandırıyoruz. Bu çerçevede Sanofi Türkiye olarak öncelikli alanlarımız: Her bireyin kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşması; içinde bulunduğumuz toplumun desteklenmesi ve çevre dostu politikalarımız ile gezegenimizi korumak.

Sanofi Türkiye olarak uzun yıllardır sürdürdüğümüz toplumsal katılım programlarıyla daha çok insana ulaşmak, yeni programlar ve ürünlerle farklı alanlarda öncü olmak hedefiyle Sağlığın Sürekliliğine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak fırsat eşitliği ve eğitim ile ilgili çalışmalara da imza atıyoruz.

Sanofi'de Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı buradan inceleyin.

Etik ve Şeffaflık

Etik & Şeffaflık taahhüdümüz kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarımızı buradan inceleyin.

Sağlık Hizmetlerine Erişim

Ar-Ge Yatırımları ve Sağlığın Sürekliliği ile ilgili yönetim yaklaşımlarımızı buradan okuyun.

Toplumsal Katılım

Toplumsal Katılım taahhüdümüz kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarımızı buradan keşfedin.

Sağlıklı Gezegen

Sürdürülebilir bir gelecek için çevrenin korunmasına yönelik tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak örnek bir yaklaşım sergilemeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları

Sanofi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlarına buradan ulaşın.