Baba ve bisiklet süren çocuk

Yaşamı güçlendirmek amacıyla sağlık çözümleri geliştirmek için hep birlikte tutkuyla çalışıyoruz.

Sanofi sürdürülebilirlik çalışmalarında kendi stratejik öncelikleriyle birlikte paydaşlarının beklentilerine odaklanmaktadır.
Toplumun her bireyinin kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmasını sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşı olarak kabul eder ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürüz.
Sanofi Türkiye’de sürdürülebilirlik performansı, küresel standartların yanı sıra Global’in yaklaşımı da dikkate alınarak Sağlık Hizmetlerine Erişim, Toplumsal Katılım, Etik ve Şeffaflık, Sağlıklı Gezegen olarak dört ana başlık altında toplanmıştır.