Etik & Şeffaflık taahhüdümüz kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarımızı aşağıdaki başlıklardan inceleyebilirsiniz.

1. Şeffaf Yönetim Yaklaşımı

Sanofi Türkiye, tüm operasyonlarını sektörel iş etiği doğrultusunda açık ve şeffaf bir biçimde yönetirken çalışanlarıyla doğrudan, diyalog ve bilgilendirme merkezli bir iletişim kurmakta, diğer paydaşlarıyla da açık iletişimi desteklemektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. Etik Kural Uygulamaları

Sanofi Türkiye, Sanofi Global’in açıklamış olduğu etik ilkeler ve bağlı politikalar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bölgede yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tüm operasyonlarını düzenleyen Sanofi Türkiye, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün ilkelerine uygun davranmayı da taahhüt etmektedir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

3. Tedarikçilerde İnsan Hakları Uygulamaları

Sanofi Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) imzacısı olarak insan hakları, çalışan hakları, ekolojik çevrenin korunması ve yolsuzluğun önlenmesi konularında temel ilkelerin desteklenmesini ve uygulanmasını taahhüt etmektedir. Sanofi Global’in bu doğrultudaki taahhüdüne uyan Sanofi Türkiye Satın Alma Birimi, Türkiye’de Şirketin sürdürülebilirlik stratejisine uygun biçimde ürün ve hizmet tedarikini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

4. Hasta Sağlığının Korunması

Sanofi Türkiye’nin Hasta Sağlığının Korunması başlığı altında odaklandığı yönetim yaklaşımı, sağlık yolculuğunun her adımında yenilikçi çözümlerle hastaların yanında yer alarak yaşama güç katmak amacıyla bütünleşik tedavi çözümleri üretmek ve hastaların tedavi sürecini kaliteli hale getirmektir.

Sanofi Türkiye kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve fikir liderleriyle işbirliği yaparak toplum sağlığına yönelik hedeflerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

5. Hasta Derneklerine Yapılan Destekler

Türkiye ve dünya genelinde hasta derneklerine destekte bulunulmaktadır.

DESTEKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ