Çalışanlarımızın Gelişimi

Çalışanlarımıza genel olarak üç grup eğitim verilmektedir. Bunlar, liderlik eğitimleri, beceri geliştirme eğitimleri ve oryantasyon eğitimleridir. Bu eğitimler sınıf içi grup eğitimleri, elektronik (iLearn) eğitimler ve bireysel eğitimler olarak verilmektedir. İç eğitmenler, eğitim danışmanlık firmaları ve online platformlar üzerinden eğitimler sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın yabancı dil gelişimi için küresel olarak anlaşmalı olduğumuz bir online platform bulunmaktadır. Teknik beceri gelişimi için verilen eğitimler ayrıca planlanmakta ve düzenlenmektedir. Lüleburgaz Fabrika çalışanlarına İyi Üretim Uygulamaları (GMP) kuralları çerçevesinde, bağlı olduğu yöneticisi ya da ilgili konunun uzmanı tarafından, yöntem ve yönetmelik eğitimleri ve makine/ekipman başında uygulama eğitimlerini de kapsayan işbaşı eğitimleri verilmektedir. 

Küresel olarak anlaşmalı olduğumuz başka bir platform üzerinden ise çalışanlarımız ayrıca farklı konularda okuma parçalarına da ulaşabilmekte, bu sayede sürekli öğrenme hedefi doğrultusunda desteklenmektedir. Çalışanlara yüksek lisans yapabilmeleri için ücretsiz izin ve faizsiz borç para imkânı sağlanmaktadır. Global olarak verilen eğitimcinin eğitimleri sayesinde ise çalışanlarımızın eğitmen olma imkânı bulunmaktadır. Lüleburgaz Fabrikada da aynı şekilde çalışan eğitimleri, master imkânı, işten çıkarılanlara işe yerleştirme desteği, kariyer günlerine katılım, eğitim için ücretli izin imkânı sunulmaktadır. 

Bununla birlikte çalışanlarımızın hem performans hem yetenek yönetimi sistemi içinde gelişim alanları belirlenmekte ve bu alanları geliştirebilmeleri için kişisel planlamaları yapılmaktadır. Aynı zamanda yine aynı sistem kapsamında çalışanların gelecekteki olası pozisyonları ve tahmini zamanlaması belirlenmektedir. Sahada Tanıtım Sorumlusu olarak görev alan çalışanlarımızın ise bir sonraki kariyer basamağı olan Bölge Müdürü rolüne hazırlanması amacıyla uygulanan bir gelişim programımız bulunmaktadır. 2010 yılından bugüne Bölge Müdürü atamalarının tamamı bu gelişim programını başarıyla tamamlamış kişilerden oluşan havuzdan yapılmaktadır. İşten çıkarılan çalışanlarımıza ise Kariyer Destek Programı ile destek hizmeti verilmektedir. 

IT Departmanı tarafından ise yıl içerisinde çalışanlara hem uzaktan eğitim hem de dönem toplantılarında yüz yüze uygulamaları daha etkin ve verimli kullanabilmeleri amacıyla eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında Sanofi içinde kullanılan yeni teknolojileri tanıtmak amacıyla Aralık 2018 tarihinde ITSRoadshow etkinliğiyle geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirilmiştir.

Saha Ekibi Performans Gelişimi

Satış ekibinin etkinliğinin artırılması amacıyla 2017 yılında Sanofi tarafından süreçlerimizde verimliliği ve kaliteyi artırmak adına optimizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Sanofi Türkiye olarak “Satış Ekibi Prim ve Performans Ödüllendirme Prosedürü” yayınlanmıştır. Sanofi Türkiye’deki tüm satış ekiplerinin adil ve ortak hedef ve primlendirme sistemi olduğu teyit edilmiştir. 

2018 yılında Satış Ekibinin saha çalışmalarının kalitesinin artırılması amacıyla “Saha Ekibi Sertifikasyon” projesi de hayata geçirilmiştir. Bu proje satış ekiplerinin tanıtımını yapmakta olduğu ürünlerle ilgili pazarlama ve medikal bilgi düzeylerini ölçmeyi, farmakovijilans ve Şirket etik kurallarına uygun çalışılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Performans Sistemi

Şirketimizde Sanofi’nin küresel olarak belirlemiş olduğu bir performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde sene başında çalışanların o yıl için öncelikleri belirlenmekte, yıl ortasında bir değerlendirme yapılmakta, yıl sonunda da tüm yıl performansı değerlendirilmektedir. Bu süreç elektronik bir sistem üzerinden yürütülmektedir. Çalışanlar hem iş hedefleri hem de yetkinlikleri üzerinden incelenmektedir. Yıl içinde bu süreçlerin işleyişleri ve felsefesi konusunda hem çalışanlar hem de yöneticiler hem eğitimler aracılığıyla hem de e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

IT Departmanı Verimlilik Çalışmaları

Sanallaştırma çalışması kapsamında IT ekibi tarafından Sanofi Türkiye'nin kullandığı finansal raporlama uygulamasının (TM1) sanallaştırma çalışması tamamlanmıştır. Sunucuların bağlı olduğu depolama için kapasite artırım çalışmaları yapılmıştır. Dağıtım merkezi ITS sunucu odasına çevreye duyarlı Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Çalışanların iletişimin iyileştirilmesi için uluslararası veri hattı ve lokal İnternet çıkış kapasitesi artırımı yapılmıştır. Bu sayede İnternet üzerinden yapılan toplantılarda yaşanan ses ve bağlantı problemleri giderilmiştir.

Çalışanlara Sağlanan Haklar

Sanofi Türkiye’de grup emeklilik planı uygulanmaktadır. Kurumda bir yıllık kıdeme sahip çalışanlar Şirket katkılı grup bireysel emeklilik planına girebilmektedir; ayrıca çalışanlara özel sağlık sigortası yapılmaktadır. Çalışanların eş ve çocuklarını da özel sağlık sigortasına dahil etmeleri durumunda prim tutarının %75’i Sanofi tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca çalışanlar hayat sigortası kapsamındadır. Lüleburgaz Fabrikada ise çalışanlarımızın grup bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve kadın çalışanların 2-6 yaş arası çocuklarına kreş imkânı bulunmaktadır. Lüleburgaz fabrikasının mavi yaka çalışanları Bireysel Emeklilik Sigortası, Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası programlarına dahil değildir. 

Lüleburgaz fabrikamızda iki yılda bir mavi yakalı çalışanları kapsayacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. En son sözleşme 2017 yılında imzalanmıştır.

Ücretlendirme

Kurumun performansı Şirketin yurtdışında bağlı olduğu birime aylık olarak gönderdiği raporlar aracılığıyla ve aynı zamanda yıllık bütçe ve o yıla ait tahminlere uygun yapılır, hazırlanan rapor ve analizler aracılığıyla belirlenir ve denetlenir. Ücretlendirme kararları yöneticiler tarafından Global İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Workday sistemi üzerinden yapılır. Yöneticiler bu sistemde öneri yaparken, çalışanın aldığı ücretin, ücret bandı içerisindeki konumunu, performans notunu ve geçmiş yıllarda aldığı ücretlendirme bilgilerine ulaşabilir. Ayrıca, Performans Yönetimi süreci içerisinde çalışanlar, birlikte çalıştıkları paydaşların (proje ekibinden çalışanlar, fonksiyonel yöneticiler gibi) görüşlerini talep edebilir. Bu paydaşların görüşleri, yöneticilerin nihai performans kararlarında dikkate alınır.

Operasyonel Değişiklikler

Şirket içinde organizasyonel değişiklikler yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmakla birlikte, bazı değişikliklerin bildirimi yasal sınırlardan daha önce duyurulabilmektedir.