Çalışan bağlılığını artırarak sürdürülebilir verimliliği sağlayabilmek amacıyla oluşturulan Sanofi Türkiye İyi İş Ortamı Yönetim Yaklaşımı, anketler, önceliklendirme çalışmaları, “Sor, Öğren, Hayata Geçir” ilkeleri doğrultusunda yapılan planlamalar aracılığıyla hayata geçirilmektedir.

Sanofi Türkiye, sektörümüzde en çok çalışılmak istenen ve en iyi iş ortamı sağlayan şirket olmak için çalışırken verimliliğini artırmayı ve gelecek kuşaklar arasında da dikkat çeken bir konumda olmayı hedeflemektedir. 

İyi İş Ortamı taahhüdümüz kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarımızı aşağıdaki başlıklardan inceleyebilirsiniz. 

A. Açık İletişim

Sanofi Türkiye’de etkili iletişim ve çalışanlar arası diyalog esastır. Sanofi Türkiye, çalışanlarının üst yönetimle doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak ve çalışanları farklı ortamlarda bir araya getirecek iletişim kanallarını sürekli olarak açık tutmaktadır. Bu sayede hem Şirket içi iletişimin yüksek seviyede olmasının sağlanması, hem de Şirket kültürünün benimsenmesi hedeflenmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

B. Çalışan Katılımı

Çalışanlarımızın hayat kalitesini, motivasyonunu, performansını ve bağlılığını artırmak için Mayıs 2014’de ‘Sanofi’de Hayat’ programı uygulanmaya başlanmıştır. Program, çalışanların iş-yaşam dengesini ve gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

C. İşgücünü Geliştirme ve Yönetme

Çalışanlarımıza genel olarak üç grup eğitim verilmektedir. Bunlar, liderlik eğitimleri, beceri geliştirme eğitimleri ve oryantasyon eğitimleridir. Bu eğitimler sınıf içi grup eğitimleri, elektronik (iLearn) eğitimler ve bireysel eğitimler olarak verilmektedir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

D. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Sanofi Merkez Ofis ve saha çalışanlarımız hem global standartlarımız hem de ülkemizdeki regülasyonlar gereği İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine dahil olmaktadır. Birçok farklı unvan ve görevi olan çalışanlarımızın üyesi olduğu İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulumuz bulunmakta ve her üç ayda bir toplanmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ