Araştırmak

Hasta sağlığını güçlendirmek için yeni çözümler araştırmak

Araştırmak

Daha sağlıklı bir gelecek için ilaçları keşfetmek ve geliştirmek

Araştırmak

Hastalara daha iyi sağlık çözümleri sunmak için iş birliği yapmak

Ar-Ge Yatırımları

Sanofi Türkiye ve Klinik Araştırmalar

Klinik Araştırmalar Birimi (CSU) ülkemizin tıbbi, bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak, bilimsel çevrelerde daha etkin temsil edilmesini sağlamaktadır. Yeni ilaçların geliştirilmesi için bilgi üretimine katkıda bulunan CSU, araştırmacılarımızın uluslararası bilimsel platformlarda yer almasını sağlayarak bilimsel iş birliğini artırmakta, ilaç araştırmalarında erken faz deneyimini sağlayarak teşhis ve tedavi kalitesini yükseltmektedir. Aynı zamanda hastalık tanı ve tedavisinde devlet yükünü azaltarak ve destekleyicilerin katkılarıyla araştırma merkezlerindeki fiziki ve teknolojik altyapı olanaklarının iyileştirilmesini destekleyerek, ülkemizde araştırma metodolojisinin yaygınlaştırmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle Biyoteknoloji yatırımlarının öneminin önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir.

Sanofi olarak klinik araştırmalar kapsamında, yılda yaklaşık 13 milyon TL yatırım yapılmaktadır. CSU ekibimiz onkoloji, diyabet, kalp damar hastalıkları, immünoloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, nadir hastalıklar alanlarında toplam 30 adet Faz I-Faz IV ve 14 epidemiyolojik araştırma ve geliştirme projesi sürdürmektedir.

Türkiye’de yürüttüğümüz toplam 45 projeden 8’i ulusal tıbbi bilgi edinme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yürütülmektedir. Projelerden 6’sı hem uluslararası hem de bölgesel olarak, 30’u ise yeni geliştirilmekte olan ürünler hakkında etkinlik ve güvenlikle ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uluslararası olarak yürütülmektedir.

Klinik Araştırmalar ve İş birlikleri

Sanofi Klinik Araştırmalar Ünitesi sorumlusu, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve bu alandaki akademisyenlerle birlikte Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır. TUCRIN Türkiye’de gerçekleştirilen klinik araştırmaların niteliğinin ve gönüllülerin güvenliğinin geliştirilmesi için kurulmuş bir iletişim ağıdır. TUCRIN çalışmalarıyla klinik araştırma birimleriyle ilgili diğer kuruluşların bir arada çalışması için gerekli ortam hazırlanmakta ve Türkiye’deki ulusal ve uluslararası klinik araştırmaları teşvik eden, geliştiren, eş güdüm ve standardizasyonu sağlayan Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı oluşturulmaktadır.

Klinik Araştırmalar ve Ar-Ge iş birliği

Ar-Ge iş birliği başvurularının değerlendirilmesi için kurumsal ilişkiler, medikal, Lüleburgaz Ar-Ge Merkezi ve CSU’nun katıldığı Ar-Ge platformu kurulmuş, Sanofi’nin Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve genişletilmesi yönünde çaba gösterilmektedir.

AkademiKA®

İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Programı AkademiKA® (Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı), Sanofi tarafından Türkiye’de geliştirilen ve yürütülen, klinik çalışmaların temel ilkeleriyle “İyi Klinik Uygulamalar” konusunda kapsamlı bir eğitim programıdır. AkademiKA®’nın amacı, doğru klinik uygulamalar konusunda uluslararası standartlara hakim ve bu standartlara duyarlı araştırmacıların formasyonu, doğru klinik araştırma esaslarının eksiksiz bilinmesi ve uygulanması, klinik araştırmaların öneminin ve hassasiyetinin anlaşılmasıdır.

Klinik verileriyle bilim dünyasına hizmet ediyor

Klinik Operasyonlar birimi ise pazarlama sonrası araştırmaları  (ruhsatlandırmadan sonraki Faz III, Faz IV araştırmalar ile epidemiyolojik ve gözlemsel çalışmalar) takip etmektedir. Klinik araştırmaların yanı sıra Türkiye’ye ait hastalık ve tedavi pratiği bilgileri kayıt altına alınarak hekimlerin ve sağlık otoritelerinin hizmetine sunulmaktadır. 2009 yılında gerçekleştirilen 20 epidemiyolojik kayıt çalışması ile 1000 merkezde 20.000’den fazla hastanın verileri titizlikle derlenmiştir. Medikal Departmanın kendi entelektüel kapasitesiyle yarattığı projelerde üretilen verileri, bilimsel yayınlar aracılığıyla tüm dünyaya sunmanın yanı sıra, Klinik Operasyonlar birimi ile global çalışmalarda uluslararası yayınlara yüksek kalitede veri sağlamaktadır.

Tüm bu başarı ve girişimleriyle Sanofi Türkiye’nin klinik araştırmalar alanında ilerlemesine destek olmaktadır. Türkiye’nin lider firması olarak Sanofi, bu doğrultuda klinik araştırmaların daha da ileriye gitmesi için yatırımlarını ve çalışmalarını artırarak sürdürmektedir.