1. Çevre Yönetim Sistemi

Sanofi Türkiye’nin Çevre Yönetim Sistemi Politikası Sanofi’nin tüm faaliyet bölgelerinde uyguladığı Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası ile uyumludur. Bu politika hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız için Şirketin uygulamalarına ilişkin bir çerçeve sunmaktadır. 

Bu doğrultuda Sanofi Türkiye, faaliyette bulunduğu bölgede doğal çevrenin korunmasına özen göstermektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. Atık Yönetimi

Sanofi Türkiye, kaynak kullanımını en verimli hale getirerek potansiyel çevre ve sağlık etkileri olan atıklarını azaltmak ve yönetmek konularında taahhütte bulunmaktadır. 

Sanofi Türkiye’nin atık yönetimi programı, operasyonlarının yaşam döngüsü içinde atıklarını ayrıştırmak, dönüşüm ve bertaraf modellerini belirlemek, toplamak, sınıflandırmak, depolamak, nakliye etmek, dönüştürmek ve doğaya zarar vermeyecek biçimde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf etmekle ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

3. Çevresel Farkındalık

Sanofi Türkiye, Sanofi’nin iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma hedefleri doğrultusunda öncelikle çalışanlarından ve tedarikçilerinden başlamak üzere tüm kilit paydaşlarını çevrenin korunması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması yönünde bilinçlendirmeyi öncelikleri arasında kabul etmektedir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ