NADİR İÇİN

Daha İyisini Yapmaya Hazırız!

Sanofi olarak bilimin ve yeniliğin odağında kırk yılı aşkın bir süredir nadir hastalıklarla yaşayan insanların hayatlarını iyileştirmek için çalışıyoruz.1

Kaydettiğimiz ilerleme ile yetinmiyor yapacağımız daha çok şey olduğunu biliyoruz.

Her zaman ve her şartta, Nadir İçin Daha İyisi’ne ulaşmak ve dokunduğumuz insanların yaşam yolculuklarına destek olmak için 4 temel üzerinde ilerliyoruz.

Tanı
Paydaşlarımız ile iş birliği yaparak Nadir hastalıkların zamanında tanısının önündeki engelleri ortadan kaldırıyoruz

Destek
Nadir hastalıklarla yaşayan insanların yaşam yolculuklarına destek oluyoruz

İnovasyon
Yenilikçi çözümleri keşfediyor, gerçek yaşam verilerini artırmayı amaçlıyoruz

Erişim
Karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi tedavilerin, ülkemizdeki nadir yaşamlara erişimini olanaklı kılmak için çalışıyoruz

Tanı ile daha iyi gelecek

Nadir hastalıkların tanısında daha hızlı ve daha doğru cevaplara ulaşmanın yollarını arıyoruz. Gerçek yaşam deneyimlerine ve ileri teknolojilerin sunduğu veri bilimlerine odaklanarak, hastaların doğru teşhise ulaşabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz.

Destek ile daha iyi bakım

Hastaların iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarında, doğru tedavilerin iyi bakımla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kişiye özel hasta destek hizmetlerimizle, nadir yaşamlara güven duyacakları bir yol arkadaşı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

İnovasyon ile daha iyi tedavi

Nadir hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler geliştirerek, nadir hastalıkların tedavi edilmesinde yeni olanakların önünü açıyoruz.

Erişim ile daha iyi yaşam

Hastaların yenilikçi tedavilere erişimlerini kolaylaştırmak için klinik araştırmalar ve erken erişim programlarımızı sürdürüyoruz. Dernekler, sivil toplum kuruluşları ve benzer yapılarla iş birliğimiz aracılığıyla nadir yaşamların yenilikçi ilaçlara erişimini destekleyen sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Umutlarının gerçeğe dönüşmesini bekleyen sayısız yaşama, Nadir İçin Daha İyisi’ni sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Çünkü biliyoruz,
Nadir için daha iyisini yapmak, bizim elimizde!

Referans: https://www.sanofi.com/en/your-health/medicines/rare-diseases (Erişim tarihi: 07.02.2024)

MAT-TR-2400275