Türkiye’de sağlık sektörünün her alanında faaliyet gösteren Sanofi, ticari operasyonlarının yanı sıra Ar-Ge, üretim yatırımları ve ihracatıyla 65 yılı aşan bir süredir Türk ilaç sektörünün öncü aktörlerinden biridir. Toplumsal katılım taahhüdümüz kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarımızı aşağıdaki başlıklardan inceleyebilirsiniz.

1. Sürdürülebilir Kalkınmada Ekonomik Sorumluluk – Yerelleşme

Türkiye’de sağlık sektörünün her alanında faaliyet gösteren Sanofi, sadece ticari operasyonlarıyla değil, Ar-Ge, üretim yatırımları ve ihracatıyla 65 yılı aşan bir süredir Türk ilaç sektörünün öncü aktörlerindendir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. Ülke Kalkınma Hedeflerine Destek

Sanofi Türkiye, Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olma hedefini ve sağlıklı yaşama katkı sağlamak amacıyla uluslararası doğrudan yatırımların, üretilen katma değerin ve ilaçta yerli üretimin artırılarak dış ticaret açığının düşürülmesi, teknoloji ve know-how transferiyle özellikle biyoteknoloji alanında Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi konularını kurumsal öncelikleri arasında görmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

3. İyi İş Ortamı

Çalışan bağlılığını artırarak sürdürülebilir verimliliği sağlayabilmek amacıyla oluşturulan Sanofi Türkiye İyi İş Ortamı Yönetim Yaklaşımı, anketler, önceliklendirme çalışmaları, “Sor, Öğren, Hayata Geçir” ilkeleri doğrultusunda yapılan planlamalar aracılığıyla hayata geçirilmektedir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

4. Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Sanofi Türkiye, fırsat eşitliği ve çeşitlilikle ilgili Sanofi’nin ilgili tüm strateji ve politikalarına eşgüdümlü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Sanofi Türkiye’de ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlanmaktadır. Bununla birlikte fırsat eşitliği ve çeşitlilik alanında yönetim yaklaşımımız bu konuda farkındalık yaratarak faaliyette bulunduğumuz ülkede rol model olmayı da kapsamaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ