'ÇEVRESEL FARKINDALIK' YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sanofi Türkiye, Sanofi’nin iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma hedefleri doğrultusunda öncelikle çalışanlarından ve tedarikçilerinden başlamak üzere tüm kilit paydaşlarını çevrenin korunması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması yönünde bilinçlendirmeyi öncelikleri arasında kabul etmektedir. 

Sanofi, sağlık, güvenlik ve çevre politikasının genel grup politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan etmektedir. Bu politikanın bilinmesi, uygulanması ve tüm çalışanların katılımının sağlanması ise üst yönetimin sorumluluğundadır. 

Sanofi Türkiye, etki alanı içinde çevresel farkındalık geliştirmekle ilgili paydaşlarıyla diyalog platformlarını sürdürmeyi, yapıcı ve şeffaf bir tutum sergilemeyi taahhüt etmektedir. 

ÇALIŞANLARIMIZDA ÇEVRESEL FARKINDALIK

Çevreye olan negatif etkimizi minimum düzeye indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sürdürdüğümüz çevresel iyileştirme çalışmalarının en önemli aşamalarının başında çalışanlarımızın çevreyle ilgili farkındalıklarının yüksek olması gelmektedir. Ancak bu sayede toplumumuzun geri kalanına bu bilincin yayılabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle çalışanlarımızın çevresel farkındalıklarını artırmak için Şirketimizde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Çalışanlarımızın da çevresel farkındalık yaratmak için sırasıyla azaltma, ayrıştırma ve geri dönüşüm için belirli dönemlerde iletişim çalışmaları yapılmaktadır. Öncelikli amacımızın atıkların veya su-elektrik kullanımının azalması olduğunu vurgulamak amacıyla tüm çalışanlarımıza e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Enerji ve su tüketimini azaltmak için ilgili alanlarda uyarı etiketleri bulunmaktadır. Şirket araçlarımızın CO2 emisyon değerlerini azaltmak içinse Güvenli Sürüş Asistanı sistemiyle çalışanlarımıza ekolojik sürüş eğitimleri verilmektedir. Her katımızda kâğıt, cam, pil, plastik ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanması amacıyla belirlenmiş kutularımız bulunmakta ve bu konuda çalışanlarımızda sadece Şirket içinde değil, iş dışındaki yaşamlarında da aynı farkındalıkla hareket etmeleri için bilinç yaratılmaya çalışılmaktadır.

Sanofi’de her yıl Dünya Çevre Günü kutlanmakta ve çevresel bir konu üzerine farkındalık kampanyası yapılmaktadır. 2018 yılında Sanofi Dünya Çevre Günü’nde tüm çalışanlarımıza biyobozunur çöp poşetleri dağıtılarak kişisel dolaplarında veya arşivde bulunan geri dönüştürülebilir malzemeler toplanmıştır.

Sanofi Türkiye Lüleburgaz Fabrikada da aynı şekilde doğal kaynakların etkin kullanılması konusunda çalışanlara panolar aracılığıyla ve eğitimlerde sürekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Çalışanlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda çevresel farkındalıkları değerlendirilmektedir. Eğitimlerde yüz yüze yapılan görüşmelerde konuyla ilgili memnuniyetleri değerlendirilmektedir. Yılda bir kez Çevre Günü kutlaması yapılarak, çalışanların iklim değişikliği ve diğer çevresel konulardaki farkındalığı artırılmaktadır.

PAYDAŞLARIMIZDA ÇEVRESEL FARKINDALIK

Sadece çalışanlarımız arasında değil zincirleme sorumluluğumuzun bulunduğu paydaşlarımızda da çevresel sorumluluk yaratmak önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçtan hareketle başta tedarikçilerimiz arasında konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Tedarikçilerimizi seçerken, Çevre Yönetim Sistemi kurmuş tedarikçi firmalarla çalışılmasına özen gösterilmektedir. Tedarikçi firmalara İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre eğitimleri verilmektedir. Tedarikçi firmaların atık bertaraf ve geri dönüşüm/kazanım tesisleri periyodik olarak denetlenmektedir.

Ayrıca devlet ve resmi otoritelerle de konuyla ilgili ortak çalışmalar yapılmaya özen gösterilmektedir. Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde sürekli olarak iletişimde bulunulmakta, yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. İlgili bakanlıkların yürüttüğü çalışmalara (ülke genelinde atık su kalitesinin artırılması, ilaç sanayii kaynaklı atıklar vs.) katkı sağlanmaktadır.