‘TEDARİKÇİLERDE İNSAN HAKLARI UYGULAMALARI’ YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sanofi Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) imzacısı olarak insan hakları, çalışan hakları, ekolojik çevrenin korunması ve yolsuzluğun önlenmesi konularında temel ilkelerin desteklenmesini ve uygulanmasını taahhüt etmektedir. Sanofi Global’in bu doğrultudaki taahhüdüne uyan Sanofi Türkiye Satın Alma Birimi, Türkiye’de Şirketin sürdürülebilirlik stratejisine uygun biçimde ürün ve hizmet tedarikini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Sanofi’nin stratejik sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer alan İş Etiği başlığı altındaki insan haklarına saygı, tüm tedarik zincirinde özellikle çalışan hakları, çocuk işçiliğin önlenmesi, zorla çalıştırma ve ayrımcılık gibi alanlarda izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

TEDARİKÇİLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sanofi Türkiye tedarikçi seçimine ve yönetimine önem vermektedir. Tedarikçiler seçilirken insan hakları ve çalışan hakları uygulamaları, çevresel uygulamaları, yapıları ve Sanofi için risk oluşturabilecek durumları göz önünde bulundurulmaktadır.

Sanofi, tedarikçilerinin performansının küresel olarak değerlendirilmesini sağlayan Ecovadis ile işbirliği yapmaktadır. Ecovadis’in sürdürülebilirlik konusundaki tecrübesi doğrultusunda, İnternet platformunda tedarikçilerin performansı ölçümlenmektedir. Sürdürülebilirlik değerlendirmesine girecek tedarikçiler sürdürülebilirlik anketini İnternet ortamında ilgili destekleyici belgeleriyle birlikte tamamlamaktadır. Ecovadis cevapları analiz edip dokümanları denetleyerek sonuçları raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik uzmanları tarafından yapılan analizlere sistemden ulaşılabilmektedir. Bu çalışma sayesinde sürdürülebilirlik performansı konusunda geliştirilecek planların ve aksiyonların yönetimi önceliklendirilmektedir.

Kalitatif ve kantitatif bilgiler içeren sonuçlar sayesinde tedarikçilerin sürdürülebilirlik performanslarına, aynı sektörde diğer firmalara ait performans karşılaştırmalarına ve son olarak güçlü yönleriyle gelişim alanları gibi analizlere ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, küresel ekip farklı bölgelerde risk yöneticileri ve satın alma bölümünde çalışanlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Her bir satın alma kategorisi için ciddi, yüksek, orta ve düşük olmak üzere dört risk seviyesi belirlenmiştir. Sanofi Inca sisteminde tedarikçiler risk seviyelerine göre listelenerek risk metodolojisi uygulanmış ve böylece riskli satıcılar belirlenmiştir. Sonuç olarak bölge ve kategori doğrulaması yapılarak ülke bazında nihai tedarikçi listesine ulaşılmıştır.

Sanofi’nin gelişmiş satın alma süreçleri doğrultusunda tedarikçilere gönderilen RFI (request for information – ilgi formu), RFP (request for proposal – teklif formu) gibi dokümanlar profesyonel detayları aktarırken aynı zamanda tedarikçileri de geliştirmektedir. Stratejik bulunan sözleşmelerin eklerine “Sanofi’de Davranış Kuralları”, “Lobicilik Politikası”, “Rüşvetle Mücadele Politikası”, “Hediye veya Hatıra Ürün Kabul Etme ve/veya Verme Politikası”, “Menfaat Çatışması Politikası”, “Yüklenici Firma İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Kuralları” eklenmektedir. Tedarikçiler bu kapsamda Sanofi’nin kurallarıyla ilgili bilgilendirilirken etik, yolsuzluk, iş sağlığı ve güvenliği, çevre gibi unsurlar konusunda da bilinçlendirilmektedir. 

Tedarikçi değerlendirme sürecinde, şirket içindeki niteliksel memnuniyet değerlendirmesi hizmet veya mal talep eden ya da kullanan her bir kişi tarafından yapılmaktadır.