Sanofi Türkiye'de etkili iletişim ve çalışanlar arası diyalog esastır. Sanofi Türkiye, çalışanlarının üst yönetimle doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak ve çalışanları farklı ortamlarda bir araya getirecek iletişim kanallarını sürekli olarak açık tutmaktadır. Bu sayede hem şirket içi iletişimin yüksek seviyede olmasının sağlanması, hem de şirket kültürünün benimsenmesi hedeflenmektedir.

Sanofi Türkiye çalışanlarının üst yönetimle iletişimini sağlamaya yönelik platformlar arasında Şirket içi elektronik posta ağı, tüm Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen dönemsel Şirket içi toplantılar, çalışanlarla paylaşılan kurumsal bültenler ve kurum içi kullanıma açık olan intranet sayfası “MySanofi”de yer almaktadır. Bununla birlikte düzenli olarak gerçekleştirilen Sahadayız Toplantıları, Ulusal Bölge Müdürleri Toplantıları, Sanofi Türkiye Stratejik Forum Toplantıları, Dönem Toplantıları, Town Hall Toplantıları, Sanofi Aile Günü, Doğum Günü Kahvaltıları, Bi’Kahve Toplantıları, ithink Toplantıları, Lüleburgaz Fabrikada yapılan Üst Yönetim Liderlik Toplantıları, Lean Day Toplantıları ve Eureka Çalışan Öneri Sistemi gibi platformların yanı sıra yıl içinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen organizasyonlarla çalışanlarımızla bir araya gelinmekte, çalışanların üst yönetime ulaşmaları daha kolay hale getirilmektedir. 

Bununla birlikte her bir Sanofi çalışanının ihtiyaç duyduğunda yöneticisine kolayca ulaşabileceği açık kapı politikası uygulanmaktadır. Town Hall Toplantıları ile Ülke Başkanı ve Üst Yönetim tarafından üç ayda bir tüm Şirket çalışanlarına bilgilendirme sunumu yapılır, çalışanlar bu toplantılarda yönetime sorularını doğrudan yönetirler. Bu sayede Şirket içi iş akışı daha hızlı ve verimli hale getirilmekte aynı zamanda karşılıklı diyalog ilkesi sayesinde çalışanların memnuniyet oranları yüksek tutulmaktadır. 

Sanofi Türkiye Lüleburgaz Üretim Tesisinde ise yazılı iletişim platformları, ZenTV, iletişim panoları, elektronik posta ağı, kurum içi kullanıma açık intranet sayfası bulunmaktadır. Tesiste gerçekleştirilen kurum içi toplantılar ise çalışanları bilgilendirme toplantıları, yönetim toplantıları, “Lean Day”, “Aramıza hoş geldiniz kokteyli,” Sosyal Etkinlikler Takımı Aktiviteleri ve İletişim Takımı Etkinlikleri, Farkındayız Projesi seminerleri, proje lansman toplantılarından oluşmaktadır. Bununla birlikte Üst Yönetim tarafından üç ayda bir çalışanları bilgilendirme toplantılarıyla Bölüm Yöneticileri ve çalışanlarıyla aylık/iki aylık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Üst Yönetim Liderlik Toplantıları

Sanofi Türkiye Yönetim Kurulu, Ülke Başkanı yönetiminde iki ayda bir toplantılarda bir araya gelerek liderlik ve ekip çalışması üzerine çeşitli atölye ve çalıştaylar gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda alınan kararlar katılımcılar tarafından ekiplerine aktarılmaktadır.

Sanofi Türkiye Üretim Tesisinde ise her yıl Endüstriyel Operasyonlar Direktörünün düzenlediği “Çalışanları Bilgilendirme Toplantıları” yapılmaktadır. Bu toplantıda çalışanlara kuruluşun mevcut durumu hakkında bilgiler verilmekte ve hedefler paylaşılmaktadır. Bu toplantılarda ayrıca çalışanlar farklı konularla ilgili fırsat ve zorlukları yönetime aktarmaktadır. Endüstriyel Operasyonlar Direktörü dönemsel olarak işe yeni başlayan çalışanlarla öğle yemeği toplantıları aracılığıyla kuruluşun güncel durumu hakkında bilgi aktarmakta ve işe yeni giren gözüyle çalışanlardan öneriler alarak merak edilen konuları açıklamaktadır. 

LEAN DAY TOPLANTILARI

Sanofi Türkiye üretim tesisinde her yıl gerçekleştirilen “Lean and SMS Day” adlı organizasyonda Sanofi Üretim Sistemi (Sanofi Manufacturing System – SMS) yaklaşımındaki tüm güncellemeler çalışanlara aktarılmakta, bu yaklaşımla tesiste fark yaratan yalın uygulamalar takım liderleri tarafından katılımcılarla paylaşılmaktadır. 

Endüstriyel Operasyonlar Direktörü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yalın ve Performans Müdürü o yılın önceliklerini, fabrikamızın performans gelişimini, gerçekleştirilen “Lean ve SMS” projeleri ve Yalın yönetim/SMS kültürünü yayma amaçlı konuşmalar yapmaktadır. Programa davet edilen bağımsız bir eğitmen/danışman tarafından o yıl için belirlenmiş konsepte uygun seminerler verilmekte, tüm üst düzey yöneticiler ve ilgili çalışanlar bu seminerlere katılmaktadır. Ayrıca bağlı bulunulan bölgedeki diğer Sanofi üretim tesisi yöneticileri ve Yalın ve Performans Müdürlerine ek olarak Sanofi Türkiye’nin diğer ilgili yöneticileri de bu organizasyona misafir olarak davet edilmektedir. Program dahilinde belirlenen kategoriler bazında tamamlanan projelerden tanıma, takdir, ödüllendirme yönetimine uygun yapılan değerlendirmeye göre Lean konusunda başarılı çalışmalar seçilmekte ve ödüllendirilmektedir. Programın sonunda ise Sanofi Üretim Sitemi, yalın uygulamalar, fark yaratan projeler ve Şirket önceliklerini içeren broşürler katılımcılara dağıtılmaktadır.

SAHADAYIZ (BÖLGE TOPLANTILARI)

2011 yılından itibaren gerçekleştirilen ülke yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen bölge toplantıları, 2014-18 yılları arasında ‘Sahadayız’ adı altında başlıca Samsun, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok bölgede gerçekleştirilmiştir. Sahadayız toplantılarında Ülke Yönetim Ekibi, Satış Direktörleri/Müdürleri, Ulusal Kilit Ünite Müdürleri ve Ulusal Depo Ticaret Müdürleri ile birlikte bölgeleri ziyaret ederek saha ekipleri ile bir araya gelmeye devam etmiştir. Sahadayız toplantılarında ayrıca yönetim ekibinin bölgelerde görevli tıbbi tanıtım sorumlularını yakından tanıyabilmeleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmeleri adına yüz yüze kısa sohbetler gerçekleştirdikleri “Speed-Networking” etkinlikleri organize edilmiştir.

ULUSAL BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTILARI

Yılda bir kez Ülke Başkanı’nın sponsorluğunda düzenlenen ve Sanofi Türkiye Yönetim Kurulu ile Bölge Müdürlerinin katıldığı toplantıların ilki 2013 yılında Sanofi Türkiye Üretim Tesisinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sırasında katılımcılar karşılıklı ihtiyaçları ve beklentileri anlayabilmek için belirlenen gündem konuları hakkında fikir alışverişi yapmaktadır. Ekip olarak birlikte daha iyi performans gösterebilmek ve saha ekiplerinin Şirket bağlılığını artırmak adına iyileştirilebilecek konular ve gelişim alanları hakkında tartışılarak yol haritaları geliştirilmektedir. 

DÖNEM TOPLANTILARI (TEK SANOFİ ZİRVESİ)

Sanofi Türkiye Dönem Toplantıları, Merkez Ofis, Saha Ekibi, Üretim Tesisi ve Tuzla Dağıtım Merkezi olmak üzere tüm Sanofi Türkiye çalışanlarının katılımıyla her yıl gerçekleştirilen en büyük kurum içi etkinliktir. Dönem Toplantıları sayesinde yaklaşık 950 çalışan bir araya gelmektedir. Toplantının amacı Şirketin performansı, hedefleri ve öncelikleri hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek, başarılı uygulamaları takdir etmek ve ödüllendirmektir. 2017 yılından itibaren Dönem Toplantılarının ismi “Tek Sanofi Zirvesi” olarak değiştirilmiştir. 

TOWN HALL TOPLANTILARI

2014 yılından beri Ülke Başkanının önderliği ve Sanofi Türkiye üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla toplam 37 Town Hall toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar her yılın çeyrek dönemlerinin sonunda yapılmaktadır. Sanofi Türkiye’yi ziyaret eden Küresel ve Bölge Yöneticileri için ayrıca Town Hall toplantıları düzenlenmekte ve bu etkinlikler ile çalışanlar üst yönetimin mesajlarını doğrudan dinleyebilmektedir. Yıl içinde gerçekleştirilen Town Hall Toplantıları canlı yayınla tüm Sanofi Türkiye çalışanlarına ulaştırılmakta ve bu sayede yaklaşık 1.200 kişilik katılım elde edilmektedir. 2018 yılında aralarında Sanofi Avrasya ve Orta Doğu Başkanı David Khougazian ve yönetim ekibinin de olduğu gruplar için de gerçekleştirilmiş olan toplam 6 adet Town Hall toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda Sanofi Küresel ve Türkiye performans değerlendirmeleri, Şirketin güçlü ve gelişime açık yönleri, pazar koşulları gibi konular hakkında genel bilgiler paylaşılmış ve çalışanlardan gelen sorular yanıtlanarak şeffaf bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

SANOFİ AİLE GÜNÜ

Sanofi Aile Günü Sanofi Aile Günü, Sanofi Türkiye çalışanlarını eşleri, çocukları ve sevdikleriyle bir araya getiren sosyal bir organizasyondur. İlk olarak 29 Mayıs 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik, 2018’de İstanbul ile birlikte eş zamanlı olacak şekilde Türkiye genelinde çalışan yoğunluğuna göre seçilen toplam 20 bölgede düzenlenmiştir.

DOĞUM GÜNÜ KAHVALTILARI

2013 Mayıs ayından itibaren yılda altı kez düzenlenen doğum günü buluşmalarında Ülke Başkanı her yıl yaklaşık 240 çalışanımızla bir araya gelmiştir.

Bİ’KAHVE TOPLANTILARI

Ocak 2015 tarihi itibariyle, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı yılda yaklaşık 8 defa merkez ofis çalışanları, Sanofi Türkiye Üretim Tesisi, Tuzla Dağıtım Merkezi ve İstanbul Bölge ekibiyle bir araya gelerek Bi’Kahve adı verilen bir saatlik sohbetler gerçekleştirmektedir. Bu sohbet toplantılarında, çalışanlar Sanofi Türkiye’nin faaliyetleri, öncelikleri ve projeleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini açık tartışma ortamında dile getirmektedir. 2015 yılından bu yana 25 Bi’Kahve Toplantısı gerçekleştirilmiş ve Ülke Başkanı merkez ofisten 70, Saha Ekibinden ise 55 kişi olmak üzere125 kişi ile bire bir görüşmüştür.

EUREKA ÇALIŞAN ÖNERİ SİSTEMİ

Çalışanlarımızın yenilikçi fikir önerileriyle Sanofi Türkiye’nin gelişimini sağlamak üzere 2017 yılında hayata geçen EUREKA Öneri sistemi MySanofi intranet sayfasında bulunmaktadır. Bu sistem bünyesinde tüm çalışanlar önerilerini yazılı olarak öneri kutuları ile veya elektronik ortamda tablet ve bilgisayarlar vasıtasıyla paylaşabilmektedir. Sisteme girilen öneriler, kategorisine göre belirlenmiş yetkili kişilerce değerlendirilmekte, uygulanabilme durumuna göre onay sürecine sokulmaktadır. Genel öneriler EUREKA Proje ekibi tarafından kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilmektedir.