Merkez Ofis ve Saha Çalışanları

Sanofi Merkez Ofis ve saha çalışanlarımız hem global standartlarımız hem de ülkemizdeki regülasyonlar gereği İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine dahil olmaktadır. Birçok farklı unvan ve görevi olan çalışanlarımızın üyesi olduğu İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulumuz bulunmakta ve her üç ayda bir toplanmaktadır. Bu Kurul İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışanlardan gelen öneri ve geri bildirimleri değerlendirir, iş kazaları ile ilgili detaylı analiz yapar, eğitim ve yıllık çalışma planı gibi İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularıyla ilgili alınan kararlara çalışan temsilcilerinin dahil olmasını sağlar. Aynı zamanda kurul tarafından Merkez Ofiste tüm çalışanlarımıza Temel İş Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir. Eğitimin içeriği her yıl güncellenmekte ve sene içi faaliyet planı çalışanlarla paylaşılmaktadır.

İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulunun Sanofi Türkiye çalışanlarından oluşan 20 üyesi bulunmakta ve çalışmalarına Sanofi çalışanları, stajyerleri ve tedarikçileri dahil edilmektedir. Alınan kararlar tüm tedarikçilere de uygulanmak üzere sözleşmelerine ayrı bir başlık halinde eklenir. 

Merkez Ofis binamızda bulunan acil durum ekiplerimiz ilave eğitimler alarak potansiyel acil durumlara hazırlanmaktadır. Her yıl tüm Merkez Ofis binamızda bulunan çalışanlarımızla bina tahliye tatbikatı gerçekleştirilmektedir. Sanofi Türkiye’nin Merkez Ofis binasında, çalışanlarının fiziksel güvenliklerini sağlamak için kat giriş ve çıkışlarını gören güvenlik kameraları, kepenk ve hırsız alarmı mevcuttur. Bununla birlikte her katta acil bir durumda kaçışa imkân sağlayacak iki adet acil çıkış kapımız bulunmaktadır. Fiziksel güvenlik konusunda acil durum hazırlıkları kapsamında yangın tüplerimiz, yangın hortumlarımız, sprinkler sistemi, duman dedektörlerimiz, acil durum çantalarımız ve ilk yardım çantalarımız sürekli kontrol edilmektedir. Gönüllü çalışanlarımız için sertifikalı ilkyardım eğitimleri organize edilmektedir. 

İş Güvenliği konularının başında gelen bir diğer konuda trafik güvenliğidir. Araba tahsisi olan çalışanlarımıza araçlarını tahsis etmeden önce sürüş testi yapılmakta ve sürüş testini geçemeyen çalışanlarımıza Şirket aracı verilmemektedir. Araç tahsisi olan çalışanlarımıza her üç yılda bir teorik ve pratik olarak Güvenli Sürüş Eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte her yıl belirlediğimiz farklı konuları içeren e-öğrenme eğitimlerimiz bulunmaktadır. 

Şirket araçlarımızla meydana gelen her kaza için kök neden araştırması yapılmaktadır. Araba kullanan Merkez Ofis çalışanlarımız periyodik ehliyet kontrolü ve yol güvenliği konularındaki iletişim kampanyalarına dahil edilirken, saha çalışanlarımız bunlara ek olarak sürüş güvenliği koçluğu, performans ve sertifikasyon değerlendirmede sürüş güvenliğiyle ilgili süreçlere dahil olmaktadır. Tüm Şirket araçlarımızda güvenli sürüşü sağlamak amacıyla “Güvenli Sürüş Asistanı” ismini verdiğimiz bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde herhangi bir lokasyon bilgisi olmadan çalışanlarımızın sürüşleri esnasında yaptıkları ihlal detayları bildirilmektedir.

 

Lüleburgaz Üretim Tesisi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Sanofi Türkiye Lüleburgaz Fabrikası, çalışanlarının sağlığının ve ekolojik çevrenin korunması konusunda son derece hassastır. Bu amaçla, tesisin proje aşamasından itibaren İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili yatırımları ön planda tutularak, kuruluş politikası ve yasal gereklilikler doğrultusunda, en gelişmiş teknolojiler kullanılmıştır.

Tesis 1997 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 2007 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini almış olup belgelerin geçerliliği sürdürülmektedir. Tesis bünyesinde tam zamanlı olarak bir İşyeri Hekimi, iki Diğer Sağlık Görevlisi ve iki İş Güvenliği Uzmanı görev yapmaktadır. Ayrıca tesisin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 özel güvenlik hizmeti alınmaktadır. Tesis çevresi dikenli tellerle donatılmıştır ve giriş ve çıkışlar güvenlik kontrolünde yapılmaktadır. Tesiste belirlenen iç ve dış alanlara güvenlik kameraları yerleştirilerek bu alanların sürekli izlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tesis çevresinde harekete duyarlı sensörlerle sızma ihtimaline karşın önlemler alınmıştır. 

Lüleburgaz tesisi bünyesinde; Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere yönetim ve çalışan temsilcilerinden oluşan İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu mevcuttur. Kurul her ay yaptığı toplantılarla çalışanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapmaktadır. Bununla birlikte İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSİGÇ) Bölümü sorumluluğunda denetim, izleme ve eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir. Periyodik olarak düzenlenen genel İSİGÇ eğitimleriyle çalışanlar çalışma ortamındaki tehlikeler ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskler hakkında bilinçlendirilmektedir. İşyeri sağlık birimince periyodik sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

Lüleburgaz Fabrikada İş Sağlığı İş Güvenliği Komitesinde temsil edilen çalışanlarımızın tüm çalışanlara oranı ise %2,1’dir. Bu kurulda aynı zamanda sendikadan bir temsilci bulunmaktadır. Sendikayla yapılan toplu sözleşmede sağlık ve güvenlikle ilgili konular kapsam dahilindedir.

Lüleburgaz Üretim Tesisinde işe yeni başlayan tüm çalışanlara oniki saatlik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir. Ayrıca tüm çalışanlar için her yıl altı saatlik iş sağlığı ve güvenliği hatırlatma eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitim içeriği aşağıdaki gibidir.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan temel hak ve sorumlulukları,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları nedenleri ve korunma yöntemleri,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İlkyardım,
 • Acil durumlar, tahliye,
 • Fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Proses güvenliği ve patlamadan korunma.

Ayrıca tesiste mental sağlık ile ilgili bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmekte ve çalışanlar bu hususta bilgilendirilmektedir. Tüm çalışanlara grip aşısı imkânı sağlanmaktadır. Tüm saat ücretli çalışanlar ve kimyasal maddelere maruz kalma riski bulunan saat ücretli çalışanlar yıllık check-up programı kapsamındadır. Ekranlı araçlarla çalışanlara periyodik göz muayenesi, gürültülü alanlarda çalışanlaraysa periyodik odyometri muayeneleri yaptırılmaktadır.