'ATIK YÖNETİMİ' YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sanofi Türkiye, kaynak kullanımını en verimli hale getirerek potansiyel çevre ve sağlık etkileri olan atıklarını azaltmak ve yönetmek konularında taahhütte bulunmaktadır. 

Sanofi Türkiye’nin atık yönetimi programı, operasyonlarının yaşam döngüsü içinde atıklarını ayrıştırmak, dönüşüm ve bertaraf modellerini belirlemek, toplamak, sınıflandırmak, depolamak, nakliye etmek, dönüştürmek ve doğaya zarar vermeyecek biçimde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf etmekle ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır. 

Bu doğrultuda ambalajlama ve solvent kullanım süreçlerinin optimize edilmesi, çalışanlar arasında çevresel sorumluluk farkındalığının yaratılması, uygun geri dönüşüm ya da yeniden kullanım olanaklarının teşvik edilmesi, atıkların yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi atık yönetimi yaklaşımımızın performans alanlarını oluşturmaktadır.

Sanofi Türkiye, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasına uygun olarak çevresel sorumluluk bilinciyle doğal kaynakları koruma, tüm endüstriyel, Ar-Ge ve ticari faaliyetleri sonucu oluşan emisyon, atık su ve diğer atıkların azaltılması yoluyla atık yönetimiyle ilgili süreçleri yönetmekte ve denetlemektedir.