Turuncu elbiseli anne, çocuk ve doktor

Dünyanın her yerinde yaşamı korur, destekler ve daima güçlendiririz.

Biz Sanofi’de, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olmanın sorumluluğu ile, yaşamları iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfediyor ve insanların hizmetine sunuyoruz. Sadece ilaç üretmenin ötesinde bir anlayışla, varlığımızı iyi bir kurumsal vatandaş olarak sürdürüyoruz.

Sanofi olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlama taahhüdümüz ile sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz.

LOGO
Okulda Diyabet Programı

2010 yılından beri Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programı çerçevesinde Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinin sahipliği ve Sanofi’nin koşulsuz desteği ile Okulda Diyabet Programını yürütmekteyiz.

Okulda Diyabet Programı öğrenci, veli ve öğretmenler arasında diyabet farkındalığını, diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerinin artırılmasını, okul çağındaki Tip 1 diyabetli çocuklarda diyabetin erken teşhis edilmesine katkı sağlanmasını ve çocukluk çağı diyabeti konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlanmaktadır.

LOGO
Geleceğin Kadın Liderleri

Geleceğin Kadın Liderleri eğitim programı 20-25 yaş arası genç kadınların ekonomiye ve sosyal hayata katılmasını destek olmayı amaçlayan ve 2010 yılında beri KAGİDER işbirliği ile devam eden bir projedir. Hedefleri arasında kadın işsizlik oranı ile sosyal hayata ve is dünyasında karşılaşılan eşitsizliklerle mücadele etme bulunmaktadır. Program üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınların eğitim ve mentorluk desteği ile iş hayatına daha donanımlı bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 2010 yılından bugüne kadar programa toplam 4500 kişi başvurmuş ve yaklaşık 600 genç kadın mezun olmuştur.

Epilepsiye Objektif Ol

Epilepsiye Objektif Ol Fotoğraf Yarışması, epilepsi hastalarının damgalanarak toplumdan dışlanma risklerini gündeme getirmek ve sosyal yaşama katılımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Sanofi işbirliği ile 2015 senesinden beri düzenlenmekte olan ve 4 senede 1.000’in üzerine başvuru elde edilen yarışma ile epilepsi hastalık farkındalığının artırılmasını hedeflenmekteyiz.

LOGO
Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın

Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın projesi üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerinin hayata geçirilmesine destek vermek, diyabet ve diyabet hastalarının ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 2013 yılından Türk Diyabet Vakfı işbirliği ile devam etmektedir. Projeye bugüne kadar 800’den fazla başvuru yapılmıştır ve 250.000’in üzerinde üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.

LOGO
Diyabetle Mücadeleye Destek Programı

Diyabetle Mücadeleye Destek Programı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile işbirliği halinde hayata geçirilen bir kamu-özel sektör işbirliği programıdır. Program kapsamında Tip 2 diyabetli bireylere ve yakınlarına sınıf eğitimleri verilmekte, diyabet semptomları ve komplikasyonlarıyla ilgili kamu spotları yayınlanmakta ve yine diyabetle ilgili bilinçlenmeyi artırmak için web sitesi bulunmaktadır. Program çerçevesinde 12 ilde halk eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitim alan kişi sayısı 117.000’e ulaşmıştır.

LOGO
Evimizin Sağlık Elçileri

Evimizin Sağlık Elçileri  2017 yılında ÇABA derneği iş ortaklığı ile hayata geçirilen ve  her evde bir ‘sağlık elçisi’ yaratmayı amaçlayan projemizdir. Türkiye’nin farklı illerinde yapılacak eğitim programlarını kapsayan proje ile katılımcılar bilgilendirilerek aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlanması hedefleniyor. ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında 2017 Eylül -2018 Aralık tarihleri arasında toplam 11 eğitim toplantısı yapılması planlanmıştır ve Mayıs 2018 tarihine kadar 6 merkezde eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi hem yüz yüze toplantılar hem de diğer iletişim kanallarından verilen mesajlar ve doktor sunumları ile desteklenmektedir. Bu eğitimler sayesinde geniş bir kitlenin de sağlık okur-yazarlığı konusunda da bilinçlendirilmesini hedeflemekteyiz.