Anne baba ve çocuklar

Sanofi'de Sürdürülebilirlik

Sanofi Sürdürülebilirlik çalışmalarında kendi stratejik öncelikleriyle birlikte paydaşlarının beklentilerine odaklanmaktadır.

Toplumun her bireyinin kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmasını sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşı olarak kabul eder ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürüz.

Sanofi Türkiye’de sürdürülebilirlik performansı, küresel standartların yanı sıra Global’in sürdürülebilirlik yaklaşımı da dikkate alınarak aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.
Etik ve Şeffaflık
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Toplumsal Katılım
Sağlıklı Gezegen