Sanofi, sağlık yolculuğunda bir yol arkadaşı olarak, bir asıra ulaşan global tecrübesi, yenilikçi tedavi çözümleri ve bütünleşik hastalık yönetimi ile diyabetle mücadeleye öncülük ediyor ve sağlık yolculuğunun her adımında hastaların yanında yer alıyor.

Küresel ve Artan Halk Sağlığı Sorunları

Yaşam tarzlarının gittikçe değişmesiyle birlikte yanlış beslenme ve hareketsizlik gibi küresel eğilimler; diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların insan sağlığını tehdit eden dünya çapında bir sorun haline gelmesine neden olmuştur.1 

Diyabet Hakkında

Diabetes mellitus (DM; şeker hastalığı veya yalnızca diyabet olarak da adlandırılmaktadır); pankreas insulin sekresyonunun mutlak veya rölatif yetersizliği veya insülin etkisizliği ya da insülin molekülündeki yapısal bozukluklar sonucu gelişen, hiperglisemi ve glukagon yüksekliği ile karakterize; karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmalarının bozukluğu ile seyreden, akut metabolik ve kronik dejeneratif komplikasyonlara neden olan bir sendromdur.2, 3

Diyabet hastalığı ilerleyici bir hastalıktır ve vücudun birçok dokusunda hasara yol açabilmektedir. Diyabet kontrol altına alınmadığında kronik komplikasyonlara yani hastalığa bağlı uzun zamanda gelişen durumlara yol açtığı görülmektedir. Diyabetin kronik komplikasyonları arasında, göz duvarındaki kılcal damarların hasarı ile retinopati, sinirleri besleyen kılcal damarların hasarı ile nöropati ve böbreği besleyen damarlardaki hasar sonucunda nefropati görülmektedir.2,4  Diyabet nedeniyle, büyük damarlar hasarlandığında ise daha ölümcül komplikasyonlar olan kalp krizi ve inme gibi komplikasyonlar ile karşılaşılmaktadır.

Dünyada 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor.5  Avrupa’da diyabetin görülme sıklığının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Diyabetli insan sayısı açısından ise Rusya ve Almanya’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyoruz.4 Türkiye’de bugü
n 20 yaş üzeri her 8 kişiden biri diyabet hastası ve yaklaşık 7 milyon diyabet hastası bulunuyor.5

Sanofi’nin Diyabet ile Mücadelesi

Sanofi olarak diyabet alanında 90 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Diyabet alanındaki çalışmalarımızın amacı, hastalığın seyrini değiştirecek en yenilikçi sağlık çözümlerini insanlara ulaştırmak ve hastalık yönetiminin en etkin şekilde yapılmasına destek olmaktır.  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, ülkemizin en yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabet tedavisine bütüncül bir yaklaşımla, yaşamı kolaylaştıracak tedavi ve çözüm yöntemleri geliştiriyoruz.

Sanofi olarak 360 derece hastalık yönetimi yaklaşımımız ile diyabete sahip hastaların ihtiyaçlarına çözüm üretip beklentilerine odaklanarak bütüncül bir yaklaşımla hizmet ediyor, hayatı kolaylaştıracak tedavi ve çözüm yöntemleri geliştirerek fark yaratıyor ve fayda sağlamaya gayret ediyoruz.

Yenilikçi sağlık çözümlerimiz, diyabet alanında eğitime verdiğimiz destekle, hasta destek programları gibi entegre çözümlerle, yaptığımız iş birlikleri ve hastaların tedavilere erişimleriyle ilgili tüm konularda bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Her hastanın ihtiyacına yönelik, kişiye özel bir diyabet yönetimini destekliyoruz. Diyabet yaklaşımımız dahilinde “Her hasta özeldir benzersizdir. Her hastanın yaşadığı, diyabeti deneyimlediği koşullar farklıdır, yanlarındayız” diyoruz.

Sadece hastalığın ortaya çıkışıyla değil, hastalık ortaya çıkmadan önlenmesi için farkındalık konusunda kamuoyuna yönelik çalışmalarımıza da her fırsatta devam ediyoruz.

Tedavi çözümleri daha etkili hale gelse bile, bu hastalıkların yönetiminin 7/24 bir iş olduğunu biliyoruz. İnsanların sağlık yolculuklarında yol arkadaşı olan  Sanofi olarak yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyoruz.

Okulda Diyabet Programı

10 senedir koşulsuz destek verdiğimiz ve diyabet bilincini çocuk yaştan itibaren aşıladığımız ‘Okulda Diyabet Projesi’ ile paydaşlarımızla birlikte toplum sağlığına katkıda bulunuyoruz.

“Okulda Diyabet Programı”, Tip 1 diyabetin erken tanısına destek olunması ve diyabetli çocukların okul yaşamlarını kolaylaştırılması hedefi ile 2010 yılından beri Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programı çerçevesinde sürdürdüğümüz bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürütülen Okulda Diyabet Programı ile öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında diyabet farkındalığını artırmayı, diyabetin önlenmesi için çocukluk çağından itibaren bilinç kazanılmasını ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Projemiz sayesinde şimdiye kadar 60 binden fazla okula, 7 milyonu aşkın öğrenciye ulaşarak daha önce tanı konulmamış birçok tip 1 diyabetli çocuğa tanı konuldu.

Projemiz ile ilgili daha fazla bilgiye ulamak için lütfen 
www.okuldadiyabet.com adresini ziyaret edin.

Referanslar

  • 1 Tabish, Syed Amin. “Is Diabetes Becoming the Biggest Epidemic of the Twenty-first Century?.” International journal of health sciences vol. 1,2 (2007): V-VIII.
  • 2 Ashcroft FM, Rorsman P. Diabetes mellitus and the β cell: the last ten years. Cell. 2012 Mar 16;148(6):1160-71.
  • 3 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu. Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının Tanı, tedavi ve İzlem Kılavuzu 2015
  • 4 International Diabetes Federation 9th edition, 2019. Son erişim tarihi: 11 Haziran 2020
  • 5 Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, Karsidag K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B, Tuomilehto J; TURDEP-II Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-180.