'ÜLKE KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK' YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sanofi Türkiye, Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olma hedefini ve sağlıklı yaşama katkı sağlamak amacıyla uluslararası doğrudan yatırımların, üretilen katma değerin ve ilaçta yerli üretimin artırılarak dış ticaret açığının düşürülmesi, teknoloji ve know-how transferiyle özellikle biyoteknoloji alanında Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi konularını kurumsal öncelikleri arasında görmektedir. 

Türkiye’de ilaç sektörünün liderlerinden olan Sanofi, 60 yılı aşkın süredir yaptığı tüm çalışmaları ile yerli üretim ve Ar-Ge odağına hizmet ediyor. Bugün ürün portföyünün kutu bazında %88’i, değer bazında %48’i, toplam ilaç sektörü üretiminin ise yüzde 15’ini Türkiye’nin yıllık 327 milyon kutu üretimi ile en büyük üretim tesisi olan Sanofi Lüleburgaz üretim tesisinde gerçekleştiriyor. Hem Türkiye hem dünyada önemli üretim tesisleri arasında yer alan ve 22 ülkenin GMP sertifikasına sahip bir üretim tesisi olan Sanofi Türkiye Lüleburgaz fabrikası, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerin yer aldığı 49 ülkeye ihracat yapıyor. Sanofi Türkiye Lüleburgaz Fabrikasında yer alan Ar-Ge merkezinde bugüne kadar 121 ürünü içeren 64 yeni jenerik molekül geliştirilmiştir. 

Sanofi Türkiye teknoloji üreten bir ekonomik yapıya geçiş için Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşma yolunda önemli sektörler arasında yer alan ilaç sektörünün lider temsilcilerinden birisi olarak üretilen yerel katma değerin artırılmasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. 

TOPLUMSAL KATILIM PROGRAMLARIMIZ

Geleceğin Kadın Liderleri Programı
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye’nin de aralıksız destek verdiği ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü uzun soluklu sürdürülebilir programlardan biridir. Bugüne dek yaklaşık 700 mezunun verildiği ve katılımcılara eğitim ve mentörlük desteği verilen program kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçilmektedir. Program, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek amacıyla iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program kapsamında iki gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitimler verilmektedir. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modellerle buluşmaları sağlanmakta, endüstri, şirket ve girişimcilik bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

Eğitimler sonrasında ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek almaktadır. İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek vermektedir. 2018 yılında Trabzon’da 100 genç kadının katılımıyla gerçekleşen eğitim programı önümüzdeki dönemde de eşit fırsatlar açısından dezavantajlı olan farklı bir ilde daha çok kadının hayatına dokunmaya devam edecektir (www.geleceginkadinliderleri.org/haberler-basin-bulteni).