'FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK' YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sanofi Türkiye, fırsat eşitliği ve çeşitlilikle ilgili Sanofi’nin ilgili tüm strateji ve politikalarına eşgüdümlü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Sanofi Türkiye’de ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlanmaktadır. Bununla birlikte fırsat eşitliği ve çeşitlilik alanında yönetim yaklaşımımız bu konuda farkındalık yaratarak faaliyette bulunduğumuz ülkede rol model olmayı da kapsamaktadır. 

Sanofi Türkiye, fırsat eşitliği modeli sertifikasının gerektirdiği tüm standartları sağlamaya devam ederek Şirket bünyesinde kadın yönetici oranını artırmayı, gönüllülük programlarıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmayı ve bu doğrultuda fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda sürdürülebilir hedefleri hayata geçirerek toplumsal farkındalık yaratmayı taahhüt etmektedir. 

İnsan Hakları

Sanofi Türkiye, faaliyetlerini yürütürken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun davranmaktadır. Tüm paydaşlarının haklarına değer veren Sanofi Türkiye, faaliyette bulunduğu bölgelerde insan haklarına saygıyla yaklaşmaktadır. Çalışanlarını da düzenli olarak etik ilkeler ve insan hakları konusunda bilgilendirmektedir

Eşitlik

İşe alım prosedürümüz, bir pozisyon için yetenek ve yeterliliklerin gözetilerek en uygun adayın seçilmesini sağlamak amacıyla Eşit İstihdam Fırsatı ilkelerini içerir. İşe alım süreçleri sonrasında uygulanan iş süreçlerimizde tüm yöneticilerimiz herhangi bir çalışanın cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, engellilik, din, medeni hâl, ırk ve ailevi konularda ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüm çalışanların %92’sinin gönüllü katılımıyla 2018’de yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi (Sanofi People Survey) sonucuna göre Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik konularında Sanofi Türkiye’nin performansı, sadece ilaç sektörü ortalamalarına göre değil, Sanofi ortalamalarına göre de oldukça iyi olarak değerlendirilmiştir. Buna göre çalışanlar tarafından cinsiyet, milliyet, yaş, din gibi konular gözetilmeksizin herkesin Sanofi Türkiye’de başarılı olabileceği ve çeşitliliğin desteklediği (%85 oranında) belirtilmiştir.

Anne-Bebek Politikası

Sanofi Merkez ofisimizde hepsi kadın olmak üzere 2018 yılında yirmi kişi doğum izni kullanmış, on kişi ücretsiz doğum izni kullanmış ve belirtilen çalışanlarımızın ondokuzu işe geri dönmüştür. Sanofi Merkez Ofis binasında emzirme odası bulunmaktadır. Doğum iznine ayrılan kadın çalışanlarımızın bir yıla kadar ücretsiz izin kullanma hakları vardır.

Lüleburgaz Fabrikamızda kadın çalışanlar için kreş anlaşması mevcuttur. Yıl içinde toplam dokuz kadın çalışan doğum izni kullanmış, dokuzu da işe geri dönmüştür. Doğum izni kullanan erkek çalışanımız mevcut değildir.