Pazarlama’da Çalışmak

Her insanın sağlık yolculuğu farklı bir hikayedir. Her ürünün yaşam döngüsünde pazarlama ekibimiz, her rolde ve her fonksiyonda olumlu sonuçlar sağlamak ve bu olumlu sonuçları teşvik etmek için çalışır. Ar-Ge ile işbirliği yaparak, bu ekipte yer alanlar, etkin ürün lansmanları sunarken, geliştirme sürecine müşteri görüşleri getirir. Bu amaçla, satış gücümüzü güçlendirmek ve müşterilerimize destek olmak için çalışıyoruz. Burada ürün yöneticilerimiz, maksimum etkiyi sağlamak için her bir terapötik portföyü denetler. Burası çok kanallı pazarlama stratejilerinin şekillendiği, kâr hedeflerinin karşılandığı ve büyümenin gerçekleştiği yer. Siz de ekibimizin bir parçası olun.