Zaltrap I.V. infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

Etkin Madde: Aflibersept

Zaltrap 100mg/4 ml I.V. infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre Steril-Apiroje

Zaltrap 200 mg/8 ml I.V. infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre Steril-Apirojen

Zenaro 5 mg film tablet

Etkin Madde: Levosetirizin dihidroklorür 

Zenicetam film tablet

Etkin Madde: Levetirasetam 

Zenicetam 250 mg film tablet 

Zenicetam 500 mg film tablet 

Zenicetam 750 mg film tablet

Zenicetam 1000 mg film tablet

Zenixa kapsül

Etkin Madde: Pregabalin

Zenixa 75 mg kapsül

Zenixa 150 mg kapsü

Zenixa 300 mg kapsül

Zenticavir 0,5 mg film tablet

Etkin Madde: Entekavir monohidrat

Zentovir 245 mg film kaplı tablet

Etkin Madde: Tenofovir disoproksil fumarata eşdeğer tenofovir disoproksil veya tenofovir 

Zepahex film tablet

Etkin Madde: Bosentan monohidrat

Zepahex 62,5 mg film tablet

Zepahex 125 mg film tablet

Zetlip 10 mg tablet

Zevesin 5 mg film tablet

Etkin Madde: Solifenasin süksinat

Zevesin 10 mg film tablet

Etkin Madde: Solifenasin süksinat

Zirid 50 mg film kaplı tablet

Etkin Madde: İtoprid hidroklorür

Zophix ağızda dağılan tablet

Etkin Madde: Olanzapin

Zophix 5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Zophix 10 mg Ağızda Dağılan Tablet

Zovatin film tablet

Etkin Madde: Simvastatin

Zovatin 10 mg film tablet

Zovatin 40 mg film tablet