Oxap film tablet

Etkin Madde: Olmesartan medoksomil

Oxap 10 mg film tablet

Oxap 20 mg film tablet

Oxap 40 mg film tablet

Oxap PLUS film tablet

Etkin Maddeler: Olmesartan medoksomil, hidroklorotiyazid

Oxap PLUS 20 mg/12,5 mg Film Tablet

Oxap PLUS 20 mg/ 25 mg film tablet

Oxap PLUS 40 mg/12,5 mg Film Tablet

Oxap PLUS 40 mg/25 mg Film Tablet