Turuncu elbiseli anne, çocuk ve doktor

Etik & Şeffaflık

Şeffaflık

Global bir sağlık şirketi olarak önceliğimiz, her zaman olduğu gibi, etkinliklerimizde en üst düzeyde etik standartları ve dürüstlüğü uygulamaya devam etmekteyiz.

Sağlığı korumak ve yaşamı kucaklamak amacıyla bütün ortaklarımızla birlikte hareket etmekteyiz. Bu da, başta sağlık mesleği mensupları, kamu yetkilileri, hastalar ve hasta dernekleri olmak üzere, ana hedefleri hastaların ihtiyaçlarına odaklanmak ve hastaların çıkarlarını gözetmek olan çok sayıda paydaş ile gerçekleştirdiğimiz etkileşimleri desteklemektedir.

Sanofi olarak, şeffaflığın, kamu dahil olmak üzere paydaşlar ve daha da önemlisi bakımın nihai alıcısı olan hastalar ile güven oluşturmaya yönelik bir araç olmasının öneminin farkındayız. Ayrıca, şeffaflığı paydaşların itibarını sağlamaya yardımcı olan önemli bir kriter olarak da görmekteyiz.

Sanofi olarak bizler,  ilaç sektörünün şeffaflığın sürekli iyileştirmesini ve etik ve sorumlu davranışların sergilenmesini destekleyen gönüllü işbirliğine dayalı girişimleri dahil, yürürlükteki bütün kural ve düzenlemelere uymayı taahhüt etmekteyiz.

Sürdürdüğümüz taahhüdün bir parçası olarak şeffaflığın güçlendirilmesine yönelik, gönüllü yaklaşımları da kapsayan yaklaşımımızı güncellemeye devam etmekteyiz.

Şeffaflık taahhüdümüz aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Sağlık Mesleği Mensupları/Sağlık Kuruluşları ile Etkileşimler
  • Hasta Dernekleri ile Etkileşimler
  • Klinik Araştırmalar: Kayıt ve sonuçlar, Bilimsel Yayınlar

İş Etiği: Doğru konuyu, doğru zamanda, doğru yöntemle ve doğru nedenle yapmak

Tüm departmanlar tarafından desteklenen Etik ve İş Bütünlüğü Departmanı, Sanofi'nin etik yaklaşımının temel taşı olup, iş faaliyetlerimizin hedeflerine ulaşılmasını desteklerken diğer yandan da günlük faaliyetlerde iş ahlakı değerlerini geliştirmek ve uyum sağlamak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özel politikalar ve prosedürler (örneğin, rüşvet karşıtı politika, hasta savunucuları ve gruplar, bağışlar,…) tarafından desteklenen 13 konuyu ele alan Etik Kural ilkelerini geliştirdik. 2016 yılında, dünyada 190.000 etik kurallar eğitim modülleri Sanofi çalışanları tarafından takip edildi.