Biz Sanofi’de, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olmanın sorumluluğu ile, yaşamları iyileştirmek için tedavi çözümleri geliştiriyor, ve insanların hizmetine sunuyoruz. Sadece ilaç üretmenin ötesinde bir anlayışla, varlığımızı iyi bir kurumsal vatandaş olarak sürdürüyoruz.

Sanofi olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlama taahhüdümüz ile sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz. 

Türkiye’deki KSS çalışmalarımızı global stratejimiz doğrultusunda yürütüyor, aynı temel yaklaşım çerçevesinde projeler oluşturuyoruz. Bugün itibariyle halk sağlığı alanında; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kuruluşları ile yerel işbirlikleri gerçekleştirerek Türkiye’deki katkımızı büyütmeye devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sağlıklı nesillerin oluşması için çalışmalarımızı devam ettirirken aynı zamanda sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir ve paydaş beklentilerine yanıt verebilir bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda KSS bilincini iş stratejilerimize dahil ediyor, projelerimizi paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda önceliklendiriyoruz. KSS çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla 2011’de kurulan kurumsal sosyal sorumluluk komitemiz ile yürütüyoruz. Şirket bünyesindeki her birimin yöneticilerinden oluşan KSS komitesi, her yıl eklenen yeni komite üyeleriyle yıl içinde düzenli olarak bir araya gelerek varlığını devam ettiriyor.

Toplumun her bireyinin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşı olarak kabul ediyoruz ve tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyoruz. 

Okulda Diyabet Programı

90 yılı aşan global deneyimimizle diyabet alanında liderlik ve öncülük ediyoruz. Bu kapsamda 2010’dan beri Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programı çerçevesinde “Okulda Diyabet Programı”nı yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürütülen program öğrenci, veli ve öğretmenler arasında diyabet farkındalığını ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Proje ile şimdiye kadar 60 bin okul, 585 bin öğretmen, 580 bin veli ve 7,5 milyon öğrenciye ulaştık.

Geleceğin Kadın Liderleri

Ülkemizin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceği inancıyla başlattığımız, Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile 2010 yılından bu yana devam eden ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi ile genç kadınların işgücüne katılımlarına destek oluyoruz. Program kapsamında 10 yılda 10.000 başvuru aldık ve 5.000’e yakın kişiyle yapılan yüz yüze mülakatların ardından bu yılın mezunları dahil olmak üzere 800 genç kadına sertifika verdik.

Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın

Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın projesi üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerinin hayata geçirilmesine destek vermek, diyabet ve diyabet hastalarının ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 2013 yılından Türk Diyabet Vakfı işbirliği ile devam etmektedir. Projeye bugüne kadar 800’den fazla başvuru yapılmıştır ve 250.000’in üzerinde üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.
 

Geleceğe El Ver

Okul öncesi dönemin önemine dikkat çekerek, bu kritik yaş döneminde çocuklarımıza destek olmak adına 2019 yılında Geleceğe El Ver adında bir eğitim projesine Sanofi Türkiye’nin gönüllüleri ile imza attık.   Projemiz dahilinde ilk etapta 36-66 ay aralığındaki çocuklarımız için “Okula Evden Başla” adında Prof. Dr. Selçuk Şirin’in koordinasyonunda hazırlanan faaliyet kitabının basım ve dağıtımına koşulsuz destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının onayı ve yönlendirmesi ile kitabımızı belirlenen pilot bölgelerde dağıttık ve böylece 10.000 çocuğumuza ulaştırdık. Proje dahilinde ayrıca Sanofi Türkiye’nin gönüllüleri ile saha çalışmaları yaptık.
 

Evimizin Sağlık Elçileri

2017 yılında ÇABA Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ programıyla, bireylerin sağlık konusunda temel bilgilere sahip olmasını ve toplum sağlığı açısından sağlık okur yazarlığının artırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediğimiz eğitim programlarıyla katılımcıların sağlık konularında bilgilerini geliştirmeyi, doğru bilgiyi doğru kaynaklardan almalarını ve böylelikle aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz.  Yüz yüze toplantılar, doktor ve tanınan kişilerin sunumları gibi farklı yollardan desteklenen proje kapsamında eğitime katılanlara ‘Evimizin Sağlık Elçisi’ sertifikası veriyoruz. Bu elçilerin çevresindeki insanları bilinçlendirmesi için düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam etmeleri çok önemli. Bu doğrultudaki çalışmaları sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla da destekliyoruz.