Menactra 0,5 mL IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Etkin Maddeler: 
Meningokokal (A, C, Y ve W-135 grupları) polisakkarit difteri toksoidine konjuge aşı

Mirtaron 30 mg çentikli film tablet

Etkin Madde: Mirtazapin

Miyorel 375 mg/300 mg tablet

Etkin Maddeler:
Metokarbamol, Parasetamol

Monax çiğneme tableti

Etkin Madde: Montelukast (montelukast sodyum olarak)

Monax 4 mg çiğneme tableti

Monax 5 mg çiğneme tableti

Monax 10 mg film tablet

Etkin Madde: Montelukast 4 mg (4.2 mg montelukast sodyum olarak) 

Monilak şurup

Etkin Madde: Laktüloz 

Monodur 60 mg uzatılmış etkili (durules) tablet

Etkin Madde: Isosorbid-5-mononitrat

Mozobil 20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti

Etkin Madde: Pleriksafor

Muscoril 4 mg/2 mL enjeksiyonluk çözelti

Etkin Madde: Tiyokolşikosid

Muscoril kapsül

Etkin Madde: Tiyokolşikosid

Muscoril 4 mg kapsü

Muscoril 8 mg kapsül

Myozyme 50 mg IV infüzyonluk konsantre çözelti hazırlamak için toz

Etkin Madde: Alglukosidaz alfa