Yılın büyük bir bölümünde, dünyanın ilgisi COVID-19 pandemisiyle mücadele ve aşıların geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmış olsa da, Sanofi Pasteur bünyesindeki ekipler çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Diğer hastalıklara bağlı salgınların önlenmesi ve hastane yatışlarının sağlık sistemleri üzerinde oluşturacağı ek yükü azaltmak için mevcut aşıların tedariğini sağlamaya çalışmak ile birlikte, son dönemde gündemde olan konulardan biri de grip mevsiminin başlıyor olmasıydı.

“Koronavirüs pandemisinden önce bile grip aşılarına yönelik talepte artışlar söz konusuydu” diye konuşan Sanofi Pasteur Grip ve COVID-19’dan Sorumlu Kurumsal İlişkiler Başkanı Lyn Morgan şöyle devam ediyor: “Önerilen popülasyonlardaki aşılanma oranları tipik olarak ülkeler arasında farklılık göstermektedir: Bazı ülkelerde önerilen popülasyonların büyük bir çoğunluğunun aşılanması konusunda başarı sağlanırken diğerlerinde bu oran nüfusun yarısının altında kalmaktadır.” Yüksek kapsama oranları tutarlı bir şekilde sağlanamadığında gribin küresel bedeli büyük oluyor.

Grip, zatürre gibi ağır komplikasyonları tetikleyebildiği gibi kalp krizi ve inme gibi pek beklenmedik sorunlara da yol açabiliyor.1, 2 Griple ilişkili ölümlerin sayısı dünya genelinde her yıl 290.000 ile 650.000 arasında değişmekte ve yaklaşık 10 milyon kişi griple ilişkili nedenlerden ötürü hastaneye yatırılıyor.1, 3, 4

Yıllık uygulanan grip aşısı, grip enfeksiyonundan ve komplikasyonlarından korunmanın en etkili yolu olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, 65 yaş ve üstü kişilerin, gebe kadınların, altta yatan bir sağlık sorunu (örneğin diyabet, astım, kronik kalp veya akciğer hastalıkları) olan bireylerin, altı aylıkla beş yaş arasındaki çocukların ve sağlık çalışanlarının her yıl grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor.5 Ulusal sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ise ülkeler arasında farklılık göstermekte.

COVID-19 pandemisi, savunmasız kişilerin korunmasına ve sağlık sistemleri üzerindeki önlenebilir etkinin azaltılmasına yardımcı olacağından önümüzdeki sezonlarda grip aşılarına olan talebi daha da arttırmış durumda.

Sanofi Pasteur farklı tiplerde grip aşıları sunmakta. Standart kabul edilen dört değerlikli aşıları, her mevsim dolaşan dört ana virüs türünün tümüne karşı korumaya yardımcı olur ve dünya çapında en yaygın şekilde üretilen ve uygulanan grip aşılarından bazılarıdır.

“Bu sene dünya genelinde oluşan ek talebin karşılanmasına yardımcı olabilmek için tüm grip aşılarımızın tedarikini hızlandırmak ve optimize etmek için mümkün olan her çabayı gösteriyoruz” şeklinde konuşan Grip Aşıları Küresel Tedarik Zinciri Direktörü Sean Batten, “En içten dileğimiz ülkelerin aşılara yönelik taleplerini karşılayabilmek için göstermiş olduğumuz olağanüstü çabalar sayesinde bu sezon grip hastalığının daha az görülmesi ve daha az kişinin bu hastalığın şiddetli etkilerinden muzdarip olmasına katkı sağlaması” diye belirtiyor.

Grip aşıları hakkında fazla bilgi edinmek için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Referanslar

  • 1 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). (2018c). Grip (Mevsimsel). Kaynak: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
  • 2 Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi (CDC). (2019c). Grip ve kalp hastalığı & inme. Kaynak: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/heartdisease.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fheartdisease%2Findex.htm
  • 3 Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi. Grip belirtileri ve komplikasyonları
  • 4 Lancet Respir Med 2019; 7: 69–89
  • 5 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). (2012a). Haftalık epidemiyolojik kayıtlar. Grip aşıları DSÖ görüş belgesi, 87, No. 47 s 461–476. Kaynak: http://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf

MAT-TR-2001620
2020-12-18T00:00:00+08:00