Menenjit beyin ve omuriliği saran zarın iltihabıdır.

Menenjit her yıl dünyada 1 milyon kişiyi etkilemektedir.1

Meningokokal menenjit

Meningokokal hastalığa neden olan bakterilerin birçok farklı alt tipi mevcuttur ve bunlardan altısına dünya çapında en sık rastlanmaktadır: A, B, C, W, X ve Y.2

A, B, C, X ve Y alt tipleri dünya genelindeki meningokokal menenjit vakalarının %90’ından fazlasından sorumludur.3

Meningokokal menenjitin bu türleri birçok farklı hastalıklara yol açabilmektedir. Örneğin meningokokal menenjit bakterilerinin kan dolaşımına karışması kanda enfeksiyona yol açmaktadır. Bu durum tek başına görülebildiği gibi meningokokal menenjit tablosunun üzerine de gelişebilmektedir.1

Belirtiler ve teşhis

İlk belirtilerin grip benzeri olması (örneğin iritabilite, ateş, iştah kaybı)4 yanıltıcı olabilmekte ve teşhisi güçleştirmektedir.5

Bu hastalık 24 saatten kısa bir sürede ölümle sonuçlanabildiğinden hızla harekete geçilmesi önemlidir.6

Meningokokal menenjitinin klasik bulgularından bazıları ateş, baş ağrısı ve boyun sertliğidir. Diğer belirtiler arasında bulantı, kusma, ışığa duyarlılık ve konfüzyon sıralanabilir.

Tanı, kan veya beyin omurilik sıvısı örneklerinde N.meningitidis bakterisine yönelik testler yapılarak konulmaktadır.5

Tedavi

Bu hastalık başlamasını takiben 24 saat içinde ölümle sonuçlanabildiğinden tanının hızla konulması ve uygun antibiyotiklerle tedaviye hemen başlanması elzemdir.5, 6

Meningokokal menenjitin bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan kişilerin de enfeksiyonun önlenmesi için antibiyotik kullanması gerekmektedir.7

Enfeksiyonun ciddiyet derecesine bağlı olarak meningokokal menenjiti olan kişilere solunum desteği, tansiyon düşürücü ilaçlar ve hasarlı cilt bölgelerine yönelik yara bakımı gibi ilave tedavilerin de verilmesi gerekebilmektedir.5

Bulaşma

Yaklaşık her 10 kişiden birinin burun bölgesinin arkasında veya boğazlarında meningokokal bakteriler bulunmasına rağmen bu kişiler herhangi bir hastalık bulgusu veya belirtisi göstermezler; bu kişiler ‘taşıyıcı’ olarak adlandırılmaktadır.

Bakteriler bazı durumlarda vücudu işgal ederek meningokokal menenjit olarak adlandırılan hastalığa neden olurlar.

Bu bakterilerin bulaşması için yakın temas (örneğin öksürük veya öpüşme) veya uzun süreli temas gerekmektedir. Fakat, bu bakteri soğuk algınlığı veya grip hastalıklarına neden olan mikroplar kadar bulaşıcı değildir.

Sanofi Pasteur’ün meningokok menenjiti ile mücadelesi

Referanslar

MAT-TR-2100175