Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.”nin ruhsatına sahip olduğu “Eloxatin 100 mg / 20 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti” adlı ürünün 8F242A (06/2021), 8F247A(08/2021) ve 9F253A(12/2021) parti numaralılarına, ürünün üretiminde kullanılan okzaliplatin etkin maddesinde cam parçacıkları bulunma riski olması nedeniyle, TC. Sağlık Bakanlığı TITCK Komisyonlarınca alınan karar gereği 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerler) geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.