Hızlı dolaşım menüsü :

 1. İçeriğe git
 2. Ana menüye git
 3. Arama aracına git
 4. Yardım menüsüne git
 5. Modüllere git
 6. Klavye kısayollarına git

Yardım menüsü :

 1. Sanofi dünya çapında |
   
 2. Bizim web siteleri |
   
 3. Grup Siteleri |
   
 4. Yardım |
 5. Bize ulaşın |
 6. Site haritası
 1. Yazı tipi boyutu

  Yazı tipi boyutunu küçültme Yazıtipi boyutunu arttır  
 
 

Ar-Ge

İçerik :

Dünyada AR-GE

Her yıl net satışlarımızın yaklaşık yüzde 16’sini Ar-Ge yatırımına ayıran Sanofi, Ar-Ge yapısını köklü geçmişine ait deneyimlerini hastaların ihtiyaçları doğrultusunda odaklanmaya dayandırmaktadır.

 
Bölümlere direkt linklerin listesi :

AR-GE Portföyü- İlaçlar Ve Aşılar

AR-GE Portföyü, klinik gelişmelere ilişkin farklı fazlardaki projeleri içermektedir. Her yıl ilaç ve aşılara ilişkin yüzlerce klinik çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları bitiş aşamasındadır (Faz III) veya sağlık otoritelerinin onayına sunulmaktadır. Ar-Ge Portföyümüzde 7 18’i aşı olmak üzere 7 tedavi alanında 49 yeni molekül bulunmaktadır.

Yeni Yaklaşımlar ve Ortaklıklar

AR-GE stratejimiz, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi hizmet vermek amacıyla anahtar teknolojiler ve hastalıklar üzerinde odaklanmaktır. AR-GE bölümümüz, esnekliği ve yeniliği en üst seviyeye çıkarmak üzere organize edilmektedir.

Geleceğin araştırma yolları olan biyoteknoloji, genomikler ve proteomikler Sanofi’in hali hazırda keşfetmeye başladığı alanlardır. Grup, hem kamu hem de özel kurumlar ile biyoteknoloji şirketleriyle yapılan birçok işbirliği anlaşmasına girmiştir. Kesif Araştırmasını genişletmek amacıyla, Grup iki tip antlaşma düzenlemiştir: teknolojik ortaklıklar (yeni teknolojilere erişmek için) ve ürün bazlı ortaklıklar; bu ortaklıklarla Gruba ait yetkinlik katmanlarına ilişkin yeni fırsatlar keşfetmek mümkün olmaktadır.

Bilimsel bir danışman, portföy ve stratejiye, özellikle de yeni ortaklıkların yaratılmasına ilişkin AR-GE karar verme sürecine katkıda bulunmaktadır.

Yeni kesifler için ortakliklar

Sanofi, yeni tedavi çözümlerine ilişkin daha hızlı ve daha iyi yöntemlere erişmek üzere tanınmış uzmanlarla birlikte dünya çapındaki stratejik ortaklıklara imza atmaktadır.

Yeni bileşikler ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla, Sanofi özellikle biyoteknoloji ve biyoterapi alanlarında sadece kendi AR-GE kaynaklarına değil ayrıca kendi proaktif ortaklık programına bağlıdır.

Başarılı ortaklıklar

Uzun yıllardır Sanofi insana ait terapötik antikorlarının geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde Regeneron ile çalışmaktadır.

Dyax ile yapılan stratejik işbirliği sayesinde, Sanofi’ye tamamen insana ait monoklonal antikorun geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine ilişkin dünya çapında özel bir lisans verilmiştir.

Aşılarda, sanofi pasteur son zamanlarda kuduz hastalığı ile savaşmak üzere yeni jenerasyon monoklonal antikorların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi konusunda bir Hollanda firması olan Crucell ile ortaklık kararına varmıştır.

Acambis, 10 yıllık ortaklık sonrasındaki kazanım

Acambis, Sanofi Pasteur’ün tamamen bağlı kurulusu haline gelmiştir.

İki ortak, üç yeni aşı üzerinde çalışmaktadır: Japon ansefalit virüsü, Bati Nil hummasi ve Dang ateşi. Dünyada her yıl 25,000’dan fazla çocuğun ölmesine sebep olan Dang ateşine karşı hali hazırda bir aşı bulunmamaktadır.

Keşif Araştırması

Her yeni ilacın veya aşının başlangıcında; hastalığın anlaşılması, hedefin belirlenmesi ve tedaviyi, ve hastayı rahatlatmayı veya hastalığı önlemeyi sağlayan en etkin maddeler seçilmelidir. Geliştirmeye aday bir ilacın veya aşının hazırlanması iki veya dört yıllık bir çalışma süresi almaktadır.

Sanofi, dünya çapında çalışan bilim adamlarına ve araştırmacılara güvenerek kendi araştırma faaliyetinin çok kültürlü boyutunu desteklemektedir. Uzmanlık bilgileri (know-how) su alanlar üzerine odaklanmaktadır: tromboz, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, aşılar, onkoloji, merkezi sinir sistemi ve iç hastalıkları. Bu alanların her birine ilişkin olarak, araştırmacılar geleneksel yaklaşımlarla yeni teknolojileri birleştirmektedir. Canlı organizmalarda ve canlı organizma dışındaki modellerde görüntüleme, fizyopatolojik yaklaşımlar, mevcut bileşiklerin ve terapötik proteinlerin gelişmesi konuları fenotipik görüntüleme, GPRC’ler, kanser kök hücreleri v.b. gibi en ileri teknolojiler ve araçlar kullanılarak geliştirilmektedir.

Sanofi’deki bir diğer eşsiz araştırma yaklaşımı da yeni bir bileşik tarafından vaat edilen tüm potansiyel terapötik endikasyonları keşfetmek ve farklı uzmanlık alanları arasındaki olası tüm etkileşimleri belirlemek amacıyla bilim dalları arasındaki engellerin kaldırılmasını kapsamaktadır. 

Yeniliğin kalbinde: Kolay Erişim

Hasta

Tüm geliştirme aşamasına ilişkin olarak her ilaç adayına kendini adayan multidisipliner takım araştırmacılardan, klinisyenlerden, eczacılardan, toksikologlardan, ruhsatlandırma ve pazarlama temsilcilerinden oluşmaktadır. İlacın başlangıç endikasyonu açısından pazarlanmasindan sonra, bu ekip, ilacın müteakip gelişiminden sorumlu olmayı sürdürmektedir.

Geliştirme ve piyasaya girme konularında çalışan ekipler, hastalarınki kadar doktorların beklentilerini saptamak ve önlemek, tedavi, kullanım kolaylığı açısından ve sosyo-ekonomik bağlamda ilaçlara ve aşılara ilişkin katma değeri vurgulayan geliştirme programlarını tasarlamak üzere birlikte çalışmaktadır. Bunlar, yeniliklerimizin hastaların günlük hayatları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla modeller yapılandırmaktadır.

Bu şekilde, ilaçlarımız ve aşılarımız gittikçe artarak sağlık hizmeti uzmanları, hastalar ve ulusal sağlık yetkililerinin en iyi müttefikleri haline gelmek üzere konumlandırılmaktadır. Yeni bileşikler, yeni endikasyonlar, yeni formülasyonlar ve yeni farmasötik formların hepsi yukarıda bahsedilen tarafların gün geçtikçe artan beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış buluşlardır.

Güncelleme tarihi: 26 Mart 2010