Hızlı dolaşım menüsü :

 1. İçeriğe git
 2. Ana menüye git
 3. Arama aracına git
 4. Yardım menüsüne git
 5. Modüllere git
 6. Klavye kısayollarına git

Yardım menüsü :

 1. Sanofi dünya çapında |
   
 2. Bizim web siteleri |
   
 3. Grup Siteleri |
   
 4. Yardım |
 5. Bize ulaşın |
 6. Site haritası
 1. Yazı tipi boyutu

  Yazı tipi boyutunu küçültme Yazıtipi boyutunu arttır  
 
 

Sorumluluğumuz

Bize ulaşın

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad No:193 K: 4-10
34394 Levent
Istanbul

Web sitesi Sorumlusu: 
Dilara Fırat

Son Güncelleme Tarihi:
16 Ocak 2018

Tel: +90 (212) 339 10 00
Faks: +90 (212) 339 11 99

İçerik :

Sorumluluğumuz

Sanofi, sağlık sektörünün sosyal sorumluluk sahibi bir aktörü olarak, bütün hastalar için ilaç ve aşı üretmeye kendini adamıştır. Sağlık, dayanışma ve çocuklar, Sanofi’nin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin üç odak noktasını oluşturmaktadır.

 
Bölümlere direkt linklerin listesi :

Sanofi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Sanofi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Sanofi Grubu, paydaşlarıyla birlikte insanların sağlığını korumak, yaşamı güzelleştirmek ve dünyadaki yedi milyar nüfusun potansiyel sağlık hizmeti gereksinimlerine cevap vermek için çalışmayı taahhüt etmektedir.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sanofi Grubu, büyük bir ilaç firması olmanın bilinciyle, dünya çapında sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

Sanofi Grubu, Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi’nin (United Nations Global Compact) bir üyesidir. Şirketimiz ayrıca, dünya çapında sürdürülebilirliği ilke edinmiş önemli şirketlerin finansal performansını izleyen ilk global endeks olan Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI World) de yer almaktadır.

Sürdürülebilir gelişme, Sanofi’nin iş faaliyetlerinin, güçlü ve değişmez bir boyutudur. Sanofi’nin sürdürülebilir gelişme politikası hastayı temel alır. Sanofi, Ar-Ge, Üretim, Dağıtım, Pazarlama gibi bütün faaliyetlerinde, iyi uygulamaların teşvik edilmesini taahhüt eder.

Grubumuz, yaşam kurtarmak ve sağlığı geliştirmek için, yüzlerce sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri, hekim ve hasta dernekleri ve bilim camiası ile işbirliği yapmaktadır. Bu amaçla, ayni/nakdi bağışlar, ilaç bağışları ve sponsorluklar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca uzmanlık alanlarımız çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki kısıtlı imkana sahip topluluklara yardım edilmektedir.

Sanofi Türkiye’nin sosyal sorumluluk projeleri

Sanofi Türkiye, Grubun kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında  önemli projelere imza atmaktadır.
 

Okulda Diyabet Programı

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının desteği, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile Çocuk ve Adolesan Diyabet Dernekleri’nin sahipliği ile hayata geçirilen Okulda Diyabet Programı’nı koşulsuz desteklemektedir. Okulda Diyabet Programıyla öğretmenlerin diyabetli çocukların okulda bakımları konusunda eğitilmesi, Tip 1 diyabetin erken tanısına destek olunması ve çocukların okul yaşamlarını kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Türkiye’de bir ilk olan Okulda Diyabet Programı ile ülkemizdeki 650 bin öğretmen ve 16 milyon öğrenciye ulaşılarak, çocuklarda diyabet belirtileri konusunda farkındalık yaratılmıştır. Okulda Diyabet Programı’nın kapsamı ikinci yılında genişletilerek hayata geçirilmektedir.

Okulda Diyabet Programı tanıtım videosu:

 

 
Geleceğin Kadin LiDERLERi'Ni Ariyoruz

Sanofi bilgi ve deneyimini toplumla paylaşmayı da ilke edinmiştir. Bu doğrultuda Grup bünyesinde kadın yönetici oranı ile sağlık sektöründe ilk sıralarda yer alan Sanofi, Türkiye’de kadın Türk kadınlarının iş yaşamındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla 2011 yılında Geleceğin Kadın Liderleri Projesini hayata geçirmiştir. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile yola çıkarılan proje, 18 - 25 yaş arasında İngilizce bilen, üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerini kuvvetlendirmeyi, beceri ve duyarlılığını geliştirmeyi, donanımlarını ve erişimlerini arttırmayı hedeflemektedir.

 

 
Diyabet 2020 - Vizyon ve Hedefler

Sanofi hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde işbirliklerinin gerekliliğine olan inancıyla, Türkiye’nin 2020 yılına yönelik diyabet vizyonunun, hedeflerinin ve gerekli stratejilerin belirlenmesi için yola çıkan Diyabet 2020 projesinin de tek ve koşulsuz destekçisi olmuştur. Türk Diyabet Vakfı’nın önderliğinde ve Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde hayata geçirilen Diyabet2020 projesi, hastaların, hasta yakınlarının, meslek kuruluşlarının, karar verici kurum ve kuruluşların katkılarıyla bir yol haritası çıkararak hem hastalığın yol açtığı zararı hem de devletin yükünü hafifletmesini amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi (World Health Organization European Region - WHO EURO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Bölgesi (International Diabetes Foundation Europe Region – IDF Europe) projenin uluslararası danışma kurulunda yer alıyor.
 

 

İlaca Erişim ile İlgili Zorlukları Aşmak

İlaca erişim programımızın misyonu, Sanofi ’nin uzmanlık alanına giren ve halk sağlığını tehdit eden bazı hastalıklarla savaşmaktır.  Bu proje kapsamında, sıtma, verem, uyku hastalığı ve layşmanyazis gibi, özellikle daha az gelişmiş bölgelerde görülen bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele verilmektedir.

İlaca Erişim ile ilgili çalışmalar dört alanda yoğunlaşmıştır:

 •  Araştırma ve Geliştirme
 • Yeni tedavi stratejilerinin uygulamaya konulması ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi
 • Sağlık zincirinin her aşamasında bilgilendirme, eğitim ve iletişim
 • İlaca erişimi kolaylaştıran, uygun fiyatlandırma ve dağıtım politikası (Grubun kalite standartlarına uygun ilaçlar üreterek, bu ilaçları, kısıtlı imkana sahip toplumlara, "ne kâr, ne zarar" politikası doğrultusunda, uygun fiyatlarla ulaştırmak)

Enfants de Sanofi

Enfants de Sanofi

Enfants de Sanofi Derneği, 1993 yılında, şirket çalışanlarının zor durumdaki çocuklarına yardım etmek amacıyla kurulmuştur ve Grubun temel yapısından ayrı, özerk bir yapıya sahiptir.

Dernek, şirket çalışanlarının, tıbbi rahatsızlıklar, sosyal veya ailesel sorunlar ve eğitim-öğretim güçlüğü konularında yardıma gereksinim duyan 0-25 yaş arası çocuklarına, ayni/nakdi destek sağlamaktadır.

Dernek tüm dünyada, 3 tür etkinlikte bulunmaktadır:

 • Bireysel yardımlar, bireysel gereksinimlere cevap verilmesini sağlar.
 • Kolektif etkinlikler, bir ülkedeki bütün şirket çalışanlarının çocuklarını kapsar.
 • Özel operasyonlar, çalışanların çocuklarını etkileyen önemli olaylar veya doğal afetlerin ardından düzenlenir ve şirket çalışanlarının diğer çalışanlarla dayanışmasına olanak sağlar.
 

Şeffaflık

Global bir sağlık şirketi olarak önceliğimiz, her zaman olduğu gibi, etkinliklerimizde en üst düzeyde etik standartları ve dürüstlüğü uygulamaya devam etmektir.

Sağlığı korumak ve yaşamı kucaklamak amacıyla bütün ortaklarımızla birlikte hareket etmekteyiz. Bu da, başta sağlık mesleği mensupları, kamu yetkilileri, hastalar ve hasta dernekleri olmak üzere, ana hedefleri hastaların ihtiyaçlarına odaklanmak ve hastaların çıkarlarını gözetmek olan çok sayıda paydaş ile gerçekleştirdiğimiz etkileşimleri desteklemektedir.

Sanofi, şeffaflığın, kamu dahil olmak üzere paydaşlar ve daha da önemlisi bakımın nihai alıcısı olan hastalar ile güven oluşturmaya yönelik bir araç olmasının öneminin farkındadır. Ayrıca, şeffaflığı paydaşların itibarını sağlamaya yardımcı olan önemli bir kriter olarak da görmekteyiz.

Sanofi, ilaç sektörünün şeffaflığın sürekli iyileştirmesini ve etik ve sorumlu davranışların sergilenmesini destekleyen gönüllü işbirliğine dayalı girişimleri dahil, yürürlükteki bütün kural ve düzenlemelere uymayı taahhüt etmektedir.

Sürdürdüğümüz taahhüdün bir parçası olarak şeffaflığın güçlendirilmesine yönelik, gönüllü yaklaşımları da kapsayan yaklaşımımızı güncellemeye devam etmekteyiz.

Şeffaflık taahhüdümüz aşağıdakileri kapsamaktadır:

Güncelleme tarihi: 16 Ocak 2018

Modüllere :

CRS email